Architektura a Selské baroko na Třeboňsku

Třeboňsko se vyznačuje poměrně řídkým osídlením a zachovalou unikátní architekturou historických měst a vesnic.

Klasické stavební slohy na Třeboňsku

Románský sloh se zde až na původ kostela v Kardašově Řečici neobjevuje.

kostel Panny Marie Kralovny a sv. Jilji v TreboniGotický sloh je zastoupen především církevními stavbami (např. augustiniánský klášter s kostelem Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni, kostely v Borovanech, Suchdole nad Lužnicí, Lomnici nad Lužnicí, Mladošovicích, Trhových Svinech atd.). a třeboňským pozdně gotickým městským opevněním s baštami.trebonske opevneni s bastami

Renesanční sloh se hojně nachází v Třeboni - zámek, radnice, kostel sv. Alžběty, měšťanské domy. Mezi renesanční objekty patří také radnice v Lomnici nad Lužnicí, radnice a domy ve Veselí nad Lužnicí.

Mezi barokní stavby lze jednoznačně zařadit zámky v Jemčině, Stráži nad Nežárkou, Chlumu u Třeboně a Schwarzenberska hrobkaBorovanech, bývalý špitál v Lišově, kostely v Trhových Svinech, Mláce, Dvorech nad Lužnicí, kaple v Třeboni atd.

Klasicistní a empírové domy je možné spatřit v Trhových Svinech a Stráži nad Nežárkou, Lutové a Chlumu u Třeboně.

Velmi známá je novogotická Schwarzenberská hrobka.

Selské baroko na Třeboňsku

Selské baroko je označení pro jedinečnou lidovou architekturu jižních Čech. Domácí lidoví zedničtí mistři Martin Paták a František Šoch vytvořili v polovině 19. století nový typ jihočeského statku s bohatým členěním průčelí.

zdobene blatske stityTypickou stavbou tohoto stylu je mohutná selská usedlost se dvěma bohatě zdobenými štíty, které spojuje do oblouku klenutá brána s malými dvířky. Blatské štíty jsou krásně zdobeny, mají bohaté obrysy, plocha je často dělena náznakem ozdobných sloupců, doplněna obloučky, stylizací srdíček, čtyřlístků, lučních květů.

Nejcennější soubory staveb a jednotlivých usedlostí najdeme v následujících obcích:

 • Branná - pěkné stavby lze nalézt podél rybníka na severní straně vsi
 • Břilice - obytný špýchar u silnice s dřevěnou pavláčkou
 • Cep - domy okolem návsi s rybníčkem a kaplí, výzdoba štítů je střídmá, většinou z konce století
 • Domanín - špýchar u domu za hospodou, s obrovským stromem života a namalovanými hodinami ve štítě
 • Dunajovice - vesnice byla silně přestavěna a zachovaly se spíš jednotlivá stavení, než celky
 • Frahelž - citlivě opravený statek se srdíčky ve štítu
 • Hrachoviště - uzavřené statky, s branou nebo průjezdem
 • Klec - vesnice byla značně novodobě přestavěna
 • Lužnice - statek se štíty a bránou, a celou řadu dalších jednoduše řešených statků
 • Ponědraž - zachovalo se zde několik malých sýpek
 • Ponědrážka - patří k nejhezčím vsím na těchto Blatech
 • Přeseka - objevují se zde statky typické pro Třeboňsko, většinou jednoduché štíty v klasickém uspořádání s bránou uprostřed
 • Smržov - rozlehlá náves s rybníčkem
 • Záblatí - vyskytují se zde i málo časté motivy, starší neudržované domy jsou v překvapivě dobrém stavu

selske baroko na TrebonskuNa severozápad od Veselí n. Lužnicí tvoří několik vesnic tzv. Veselská blata. Ta si nejvíce zachovala původní ráz, protože majitelé většiny usedlostí udržují svá stavení v původní podobě. Jedná se o obce Borkovice, Mažice, Zálší, Klečaty, Komárov, Svinky, Vlastiboř a Záluží.

Prohlédněte si také tipy na výlety do okolí Třeboňska >>

 

Objekty na mapě

Podrobné vyhledávání

Výsledky hledání

Hrady a zámky Hrady a zámky. (počet: 9)
 • Hrad Nové Hrady Hrad Nové Hrady. Gotický hrad založený na obchodní stezce v polovině 13. století podlehl několikrát nepřízni osudu v podobě Husitů, císařského vojska, požáru, výbuchu střelného prachu a dokonce zemětřesení. Opravy mu vždy vrátily jeho gotickou podobu. V 17. století byl rozšířen o barokní ústřední dům zdobený sgrafity. Obranu hradu zajišťovala nejen mohutná hradební zeď, ale především nezvykle hluboký a široký vyzděný příkop.
  Adresa: Nové Hrady
 • Klášter Borovany Klášter Borovany. Klášter byl založen Petrem z Lindy, za působení Rožmberků byl zrušen, znovu obnoven byl v roce 1663 péčí císaře Ferdinanda III. V polovině 18. století byla přistavena Škapulířová kaple a reprezentační prelatura. V roce 1785 byl klášter zrušen císařem Josefem II., objekt zámku vlastnili do roku 1939 Schwarzenbergové.
  Adresa: Borovany
 • Tvrz Cuknštejn Tvrz Cuknštejn. Postupně rekonstruovaná pozdně gotická tvrz. Jejím zakladatelem byl zeman Vilém Pouzar z Michnic, který si ji jako své sídlo nechal postavit v letech 1488-1491. Tvrz má čtvercový půdorys, v jednom z rohů stojí osmiboká věž a celou stavbu lemuje obranný příkop.
  Adresa: Údolí 152, Nové Hrady
 • Zámek Červená Lhota Zámek Červená Lhota. Renesanční zámek je výjimečný nejen svou nezaměnitelnou červení, ale také polohou uprostřed vody, jeho malebný odraz se zrcadlí na hladině rybníka ze všech stran. S pevninou jej spojuje kamenný most. Dnešní novorenesanční tvář dostal zámek až počátkem 20. století. Jeho předchůdcem byla původně tvrz stojící na skalnatém břehu potoka, později přestavěná na renesanční zámek obklopený již vodami nového rybníka. Pohádkový vzhled zámku doplňují i cenné historické interiéry.
  Adresa: Kardašova Řečice
 • Zámek Chlum u Třeboně Zámek Chlum u Třeboně. Barokní zámek postavený na místě gotické tvrze, pseudodobarokně přestavěn (19. st.). U zámku rozsáhlý park se sochami z 18. a 19. st.
  Adresa: Chlum u Třeboně
 • Zámek Kardašova Řečice Zámek Kardašova Řečice. Barokní zámeček z první pol. 18. st. V 18. a 19. st. prošel stavebními úpravami. Od r. 1930 ho vlastnil řád Školských sester, později jim byl v restituci navrácen.
  Adresa: Kardašova Řečice
 • Zámek Nové Hrady Zámek Nové Hrady. Zámek byl vybudován rodem Buquoyů na počátku 19. století. Sloužil hraběcí rodině Buquoyů k rezidenčním účelům od roku 1806 do roku 1945. V současnosti je zámek ve vlastnictví Mikrobiologického ústavu Akademie věd České Republiky a je zde detašované pracoviště Centrum nanobiologie a strukturní biologie.
  Adresa: Zámek 136, Nové Hrady
 • Zámek Stráž nad Nežárkou Zámek Stráž nad Nežárkou. Strážní hrad byl založen ve 12. st. při brodu řeky Nežárky. V 17. st. byl přestavěn na zámek. V letech 1914 - 1930 žila na zámku jeho tehdejší majitelka Ema Destinnová. Později zde 20 roků sídlila armáda ČR a po ní 30 roků ústav sociální péče. Objekt se dostal do havarijního stavu. Současná majitelka jej restaurovala a zpřístupnila veřejnosti.
  Adresa: nám. Emy Destinnové 1, Stráž nad Nežárkou
 • Zámek Třeboň Zámek Třeboň. Na místě gotické tvrze vznikl v 16. století renesanční zámek, jehož majiteli byli Rožmberkové a později Schwarzenbergové. Rozsáhlý archív písemností obou rodů představuje významný zdroj pramenů dokumentujících českou historii vyhledávaný mnohými dějepisci, mimo jiné F. Palackým.
  Adresa: Zámek 115, Třeboň
Domy, paláce, tvrze Domy, paláce, tvrze. (počet: 6)
 • Dům č. 22 Stavba se třemi renesančními štíty vznikla spojením třech domů. Základy stavby jsou gotické. R. 1608 ho koupil poštmistr Martin Wolf a stal se domem poštovským. Od r. 1972 zde sídlí Lidová škola umění, dnešní Základní umělecká škola.
  Adresa: náměstí T. G. Masaryka 22, Veselí nad Lužnicí
 • Dům Štěpánka Netolického Dům Štěpánka Netolického. Dům patřil Štěpánkovi Netolickému, jednomu z nejslavnějších českých rybníkářů. Jeho osobu připomíná pamětní deska. Za jeho nejvýznamnější dílo je považována Zlatá stoka. Součástí domu je pozoruhodný mázhaus a gotický sklep.
  Adresa: Masarykovo náměstí 89, Třeboň
 • Dům U bílého koníčka Dům U bílého koníčka. Renesanční dům na Masarykově náměstí, postaven r. 1544. Patří mezi nejzachovalejší a zároveň nejkrásnější kulturní památky Jižních Čech a Třeboňska.
  Adresa: Masarykovo nám. 97, Třeboň
 • Sokolovna Sokolovna byla postavena r. 1904. Je to jedna z významných secesních památek v Jižních Čechách. Byla zde provozována tělocvičná a kulturní činnost, později byl sál upraven pro biograf. Nyní je objekt v soukromém vlastnictví.
  Adresa: Budějovická 2, Veselí nad Lužnicí
 • Stará radnice Jedna z nejvýznamnějších historických budov ve městě. Byla postavena v renesančním slohu r. 1616 po požáru původní radnice. R. 1764 prošla požárem a průčelí bylo barokně přestavěno. Součástí stavby je bývalý pivovar z r. 1555. Při opravách byla objevena původní sgrafita.
  Adresa: náměstí T. G. Masaryka 110, Veselí nad Lužnicí
 • Vratislavský dům Vratislavský dům. Renesanční dům byl pravděpodobně postaven v 16. století šlechtickou rodinou Vratislavů. Tvoří velmi originální dominantu mezi měšťanskými domy na třeboňském náměstí.
  Adresa: Březanova 84/1, Třeboň
Památkové zóny a rezervace Památkové zóny a rezervace. (počet: 13)
Církevní památky Církevní památky. (počet: 39)
 • Chlum u Třeboně - poutní místo Chlum u Třeboně - poutní místo. Vrcholně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie nechal postavit hrabě Jan František z Fünfkirchenu, jehož ostatky jsou uloženy v kostelní kryptě. Areál doplňuje schodiště se sochami a křížová cesta s lipovou alejí.
  Adresa: Chlum u Třeboně
 • Evangelický kostel církve metodistické Zbudován r. 1924.
  Adresa: Třeboň
 • Klášter Borovany Klášter Borovany. Klášter byl založen Petrem z Lindy, za působení Rožmberků byl zrušen, znovu obnoven byl v roce 1663 péčí císaře Ferdinanda III. V polovině 18. století byla přistavena Škapulířová kaple a reprezentační prelatura. V roce 1785 byl klášter zrušen císařem Josefem II., objekt zámku vlastnili do roku 1939 Schwarzenbergové.
  Adresa: Borovany
 • Klášter Božího Milosrdenství Klášter Božího Milosrdenství. Barokní klášter sv. Petra a Pavla stavebně navázal na stejnojmenný, původně gotický, po přestavbě barokní kostel. Ve 2. polovině 20. století obývali objekt pohraničníci, ale v roce 1991 jej vrátili řádu Servitů. V roce 2005 zemřel poslední řeholník řádu Servitů v Čechách - P. Bonfilius Maria Wagner a o rok později je klášter darován Laickému misijnímu společenství papežského práva "Rodině Panny Marie" a je přejmenován na "Klášter Božího Milosrdenství".
  Adresa: Husova 2, Nové Hrady
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Původně raně gotický kostel, který byl renesančně přestavěn. Stojí na nejvyšším místě obce v nadmořské výšce 441 m. V 19. st. byla na západní straně prodloužena loď a doplněna o kruchtu. Za kostelem stojí pod lípami nad pramenem mariánská kaplička opředená pověstmi o léčivé vodě.
  Adresa: Drahov
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Barokní kostel z r. 1788. R. 1854 byl renovován hlavní oltář, kazatelna a vstupní vchod. V kostele se nachází také rokoková kazatelna či nové lavice, které byly zhotoveny v r. 2010.
  Adresa: Dvory nad Lužnicí
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Gotický kostel z r. 1356. V interiéru mj. kamenná křtitelnice z r. 1515 a umělecky vzácná dřevěná socha P. Marie.
  Adresa: Štěpánovice
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Zbudován v letech 1737-45 v barokním slohu dle vzoru chrámu v Mariazell. Dal jej vystavět majitel chlumeckého panství hrabě Jan František z Fünfkirchenu z vděčnosti Panně Marii za záchranu života. Orientovaná stavba na půdorysu řeckého kříže, doplněná trojlodím.
  Adresa: Chlum u Třeboně
 • Kostel Navštívení Panny Marie Kostel Navštívení Panny Marie. Adresa: Žižkovo nám., Borovany
 • Kostel Nejsvětější Trojice Kostel Nejsvětější Trojice. Jednolodní renesanční stavba s malou věží, po celém vnějším obvodu je zdobena sgrafity. Uvnitř kostela jsou tři barokní oltáře. Stavbu obklopuje hřbitov se zvonicí. Na vítězném oblouku kostela byly r. 1997 zrestaurovány nástěnné malby ze 16. st.
  Adresa: Hamr
 • Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí. Klášterní dvoulodní kostel postavený ve stylu vrcholné gotiky. Původní stavba je ze 13. st., ve 14. st. přestavěn Augustiniány na kostel klášterní. R. 1723 prošel požárem a byl poničen interiér. V kostele se dochovala gotická opuková socha třeboňské Madony z doby kolem r. 1400.
  Adresa: Třeboň
 • Kostel Povýšení sv. Kříže Kostel Povýšení sv. Kříže. Původně raně gotický kostel je připomínán již r. 1261. R. 1360 došlo k přestavbě a byl doplněn o pětiboce uzavřený presbytář, r. 1544 o jižní předsíň. R. 1655 prošel požárem. Hranolová kostelní věž z 16. st. byla r. 1732 barokně upravena. V presbytáři se dochovaly fragmenty gotických nástěnných maleb.
  Adresa: Veselí nad Lužnicí
 • Kostel sv. Alžběty Kostel sv. Alžběty. Kostel dal r. 1570 postavit Vilém z Rožmberka. Jednoduchá stavba bez architektonických okras. R. 1784 byla přistavěna věž. Kostel obklopuje hřbitov.
  Adresa: Třeboň
 • Kostel sv. Anežky České Kostel sv. Anežky České. Kostel postavený v moderním slohu podle projektu pražského architekta Pilce. Kolem kostela byl založen anglický park. V r. 1945 byl kostel poškozen bombardováním, později opraven.
  Adresa: České Velenice
 • Kostel sv. Barbory Poutní kostelík z r. 1503, později upravován. V rámci josefínských reforem byl zrušen, vybavení rozprodáno a rozebráno. V r. 1895 byly poutě obnoveny. Ve 2. polovině 20. stol. sloužil kostelík jako sklad a kůlna. Zrekonstruován soukromým vlastníkem.
  Adresa: Ratiboř
 • Kostel sv. Bartoloměje Kostel postavený za pánů z Lanštejna (před r. 1367). Za husitských válek zpustl. V 15. st. přistavěna 38 m vysoká věž. Interiér kostela je barokní a klasicistní, presbytář má křížovou a paprsčitou žebrovou klenbu.
  Adresa: Mladošovice
 • Kostel sv. Jakuba Kostel sv. Jakuba. Svatyně pochází z r. 1370, později upravována a přestavována. Nejstarší součást vnitřního vybavení představuje kazatelna z r. 1720. Hlavní oltář nese obraz sv. Jakuba zhotovený v r. 1858 malířem Františkem Čermákem.
  Adresa: Jílovice
 • Kostel sv. Jana Křtitele Kostel sv. Jana Křtitele. Kostelík byl zbudován v letech 1869-71. Sestává se ze čtvercové lodi a předsazené hranolové vstupní věže. Věž je krytá jehlancovou střechou, na vrcholu završenou křížem. Na hlavním oltáři se nacházejí dřevořezby sv. Barbory a sv. Kateřiny.
  Adresa: Cep
 • Kostel sv. Jana Křtitele Kostel byl založen zřejmě již ve 13. stol. a r. 1419 je uváděn jako farní.
  Adresa: Nová Ves nad Lužnicí, Krabonoš
 • Kostel sv. Jana Křtitele Zbudovaný ve 2. polovině 14. stol. Sestává se z obdélné lodi, pětiboce uzavřeného presbytáře a severní sakristie. Patrně až na přelomu 15. a 16. stol. byla k jižní zdi lodi přistavěna mohutná věž. R. 1650 vyhořel. R. 1872 byla věž novogoticky upravena. Oltářní obraz sv. Jana Křtitele je dílem Josefa Peške z Lovosic z r. 1838.
  Adresa: Lomnice nad Lužnicí
 • Kostel sv. Jana Křtitele Kostel sv. Jana Křtitele. Kostel ze 13. st., r. 1380 byl rozšířen a později byla také renesančně upravena věž. R. 1814 prošel požárem. V sakristii se dochovaly zbytky nástěnných maleb. Autorem hodin v kostelní věži je známý mistr Hanuš.
  Adresa: Kardašova Řečice
 • Kostel sv. Jana Nepomuckého Původně dřevěná kaple z r. 1650, která byla v r. 1860 přestavěna. Kaple reprezentuje klasickou vesnickou stavbu tehdejší doby.
  Adresa: Stříbřec
 • Kostel sv. Jiljí Kostel sv. Jiljí. První doložená zmínka z r. 1515, v letech 1574–76 přestavěn. Z původní stavby zachováno presbyterium, přestavěná loď má však ještě tradiční gotický charakter. Největší pamětihodností je nástěnný obraz namalovaný jihlavským Tobiášem Felsem a představující Viléma z Rožmberka s dvěma manželkami (1588).
  Adresa: Domanín
 • Kostel sv. Máří Magdalény Původně poustevnická kaple přestavěná ve 14. st. na kostel. R. 1603 ho Petr Vok z Rožmberka daroval městu Třeboni. R. 1619 byl poničen Švédy. R. 1728 byly v kostele nainstalovány varhany. V 19. st. byla prodloužena chrámová loď.
  Adresa: Majdalena
 • Kostel sv. Martina Kostel sv. Martina. Kostel je připomínán již r. 1210 a prošel mnoha přestavbami, doplňuje ho věž z r. 1836. Stavba se v interiéru pyšní rokokovou kazatelnou ve tvaru velrybí tlamy z postříbřeného dřeva, která sem byla přivezena z třeboňského kláštera.
  Adresa: Bošilec
 • Kostel sv. Mikuláše Kostel ze 14. st., který byl postaven jako první jihočeský dvojlodní kostel s jedním středním sloupem. R. 1493 byl upraven na trojlodní. R. 1820 byla přistavěna věž a r. 1858 oratoř. Hlavní oltář zdobí obraz sv. Mikuláše z r. 1887.
  Adresa: Suchdol nad Lužnicí
 • Kostel sv. Mikuláše Kostel sv. Mikuláše. Raně gotický kostel z konce 13. stol., obnoven r. 1568 a 1635. Jednolodní stavba s obdélným pěti stranami osmiúhelníku zakončeným presbytářem s opěráky a obdélnou sakristií po severním boku. Nad zdvojeným triumfálním obloukem se tyčí barokní třípatrová vížka z 18. stol. Hlavní oltář je barokní z počátku 18. stol.
  Adresa: Ševětín
 • Kostel sv. Mikuláše a sv. Linharta Raně gotická stavba z konce 13. st. s dochovaným presbytářem se zaklenutou křížovou klenbou. Součástí kostela je barokní čtyřboká věž, která byla přistavěna v 18. st.
  Adresa: Dolní Slověnice
 • Kostel sv. Petra a Pavla Adresa: Nové Hrady
 • Kostel sv. Petra a Pavla Kostel sv. Petra a Pavla. Připomínán jako farní r. 1361. Jednolodní stavba s polygonálním závěrem s připojenou jižní kaplí. Jádro kostela je ze 2. poloviny 14. stol. kaple přistavěna r. 1413. Hlavní novogotická loď s plochým stropem byla postavena na počátku 20. stol. Hlavní oltář s obrazem sv. Petra a Pavle od J. Herzoga z Plzně byl pořízen r. 1894, boční novogotické oltáře jsou z r. 1896.
  Adresa: Stráž nad Nežárkou
 • Kostel sv. Šimona a Judy Založen kolem poloviny 16. stol. R. 1743 původně renesanční kostel vyhořel. V letech 1791–94 rozšiřován, věž přistavěna r. 1829. Jednolodní stavba s věží, s pravoúhlým kněžištěm a patrovou sakristií.
  Adresa: Roseč
 • Kostel sv. Václava Kostel sv. Václava. Kostel byl založen Vilémem ml. z Landštejna, původně jako hradní kaple Božího Těla a sv. Petra a Pavla v roce 1359. Z této doby pochází jeho gotický půdorys.
  Adresa: Lomnice nad Lužnicí
 • Kostel sv. Václava Kostel sv. Václava. Nahradil původní svatyni, která již nedostačovala svojí kapacitou. Pochází z r. 1864, téhož roku byl vysvěcen. Z původního kostela se zachovala věž s podezdívkou, později byla mírně přestavěna.
  Adresa: Lišov
 • Kostel sv. Václava Z původní svatyně se dochovala raně gotická čtvercová sakristie z konce 13. stol. Vybudován jako trojdílná bazilika r. 1867.
  Adresa: Novosedly nad Nežárkou
 • Kostel sv. Zikmunda Kostel sv. Zikmunda. Kostel byl původně vrcholně gotický, ale za husitských válek pozdně goticky upraven. V interiéru je historicky cenná středověká výmalba presbytáře s výjevem, na kterém sv. Kryštof nese malého Ježíše.
  Adresa: Rapšach
 • Kostel Všech svatých Původně gotický kostel založený po polovině 14. stol. R. 1615 přestavěný v pozdně renesančním slohu. Posledními stavebními úpravami prošel r. 1875, rovněž byla přistavěna věž. V interiéru se nacházela socha Panny Marie, která se však ztratila. V r. 2015 byla lutovská Madona podle zachovalých pramenů znovu vytesána a posvěcena.
  Adresa: Chlum u Třeboně, Lutová
 • Kostel Zasnoubení Panny Marie Barokní kostel byl postavený v letech 1744-1769. Stavbu původně doplňovala osmiboká věž s cibulovitou bání, ale ta byla pravděpodobně poškozena bleskem a později demontována.
  Adresa: Novosedly nad Nežárkou - Mláka
 • Třeboň - augustiniánský klášter Třeboň - augustiniánský klášter. Klášter vznikl přeměnou třeboňské fary za Rožmberků. Součástí kláštera je gotický kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí. K jeho severní straně přiléhá klášterní konvent s křížovou chodbou, kde se nachází rajská zahrada a studna. Ve středu klášterního nádvoří je umístěna kamenná kašna.
  Adresa: Třeboň
Morové, mariánské a trojiční sloupy Morové, mariánské a trojiční sloupy. (počet: 1)
 • Mariánský sloup Mariánský sloup. Barokní sloup je dílem kameníka Leopolda Hubera. Výstavbu financovali třeboňští měšťané Jan a Alžběta Pilsovy. Na vrcholu se nachází socha Immaculaty, součástí trojbokého podstavce jsou sochy sv. Josefa, sv. Vojtěcha a sv. Alžběty. Na bocích jsou umístěny reliéfy s výjevy ze života sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána.
  Adresa: Třeboň
Kostely, kaple Kostely, kaple. (počet: 36)
 • Evangelický kostel církve metodistické Zbudován r. 1924.
  Adresa: Třeboň
 • Klášter Borovany Klášter Borovany. Klášter byl založen Petrem z Lindy, za působení Rožmberků byl zrušen, znovu obnoven byl v roce 1663 péčí císaře Ferdinanda III. V polovině 18. století byla přistavena Škapulířová kaple a reprezentační prelatura. V roce 1785 byl klášter zrušen císařem Josefem II., objekt zámku vlastnili do roku 1939 Schwarzenbergové.
  Adresa: Borovany
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Původně raně gotický kostel, který byl renesančně přestavěn. Stojí na nejvyšším místě obce v nadmořské výšce 441 m. V 19. st. byla na západní straně prodloužena loď a doplněna o kruchtu. Za kostelem stojí pod lípami nad pramenem mariánská kaplička opředená pověstmi o léčivé vodě.
  Adresa: Drahov
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Barokní kostel z r. 1788. R. 1854 byl renovován hlavní oltář, kazatelna a vstupní vchod. V kostele se nachází také rokoková kazatelna či nové lavice, které byly zhotoveny v r. 2010.
  Adresa: Dvory nad Lužnicí
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Gotický kostel z r. 1356. V interiéru mj. kamenná křtitelnice z r. 1515 a umělecky vzácná dřevěná socha P. Marie.
  Adresa: Štěpánovice
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Zbudován v letech 1737-45 v barokním slohu dle vzoru chrámu v Mariazell. Dal jej vystavět majitel chlumeckého panství hrabě Jan František z Fünfkirchenu z vděčnosti Panně Marii za záchranu života. Orientovaná stavba na půdorysu řeckého kříže, doplněná trojlodím.
  Adresa: Chlum u Třeboně
 • Kostel Navštívení Panny Marie Kostel Navštívení Panny Marie. Adresa: Žižkovo nám., Borovany
 • Kostel Nejsvětější Trojice Kostel Nejsvětější Trojice. Jednolodní renesanční stavba s malou věží, po celém vnějším obvodu je zdobena sgrafity. Uvnitř kostela jsou tři barokní oltáře. Stavbu obklopuje hřbitov se zvonicí. Na vítězném oblouku kostela byly r. 1997 zrestaurovány nástěnné malby ze 16. st.
  Adresa: Hamr
 • Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí. Klášterní dvoulodní kostel postavený ve stylu vrcholné gotiky. Původní stavba je ze 13. st., ve 14. st. přestavěn Augustiniány na kostel klášterní. R. 1723 prošel požárem a byl poničen interiér. V kostele se dochovala gotická opuková socha třeboňské Madony z doby kolem r. 1400.
  Adresa: Třeboň
 • Kostel Povýšení sv. Kříže Kostel Povýšení sv. Kříže. Původně raně gotický kostel je připomínán již r. 1261. R. 1360 došlo k přestavbě a byl doplněn o pětiboce uzavřený presbytář, r. 1544 o jižní předsíň. R. 1655 prošel požárem. Hranolová kostelní věž z 16. st. byla r. 1732 barokně upravena. V presbytáři se dochovaly fragmenty gotických nástěnných maleb.
  Adresa: Veselí nad Lužnicí
 • Kostel sv. Alžběty Kostel sv. Alžběty. Kostel dal r. 1570 postavit Vilém z Rožmberka. Jednoduchá stavba bez architektonických okras. R. 1784 byla přistavěna věž. Kostel obklopuje hřbitov.
  Adresa: Třeboň
 • Kostel sv. Anežky České Kostel sv. Anežky České. Kostel postavený v moderním slohu podle projektu pražského architekta Pilce. Kolem kostela byl založen anglický park. V r. 1945 byl kostel poškozen bombardováním, později opraven.
  Adresa: České Velenice
 • Kostel sv. Barbory Poutní kostelík z r. 1503, později upravován. V rámci josefínských reforem byl zrušen, vybavení rozprodáno a rozebráno. V r. 1895 byly poutě obnoveny. Ve 2. polovině 20. stol. sloužil kostelík jako sklad a kůlna. Zrekonstruován soukromým vlastníkem.
  Adresa: Ratiboř
 • Kostel sv. Bartoloměje Kostel postavený za pánů z Lanštejna (před r. 1367). Za husitských válek zpustl. V 15. st. přistavěna 38 m vysoká věž. Interiér kostela je barokní a klasicistní, presbytář má křížovou a paprsčitou žebrovou klenbu.
  Adresa: Mladošovice
 • Kostel sv. Jakuba Kostel sv. Jakuba. Svatyně pochází z r. 1370, později upravována a přestavována. Nejstarší součást vnitřního vybavení představuje kazatelna z r. 1720. Hlavní oltář nese obraz sv. Jakuba zhotovený v r. 1858 malířem Františkem Čermákem.
  Adresa: Jílovice
 • Kostel sv. Jana Křtitele Kostel byl založen zřejmě již ve 13. stol. a r. 1419 je uváděn jako farní.
  Adresa: Nová Ves nad Lužnicí, Krabonoš
 • Kostel sv. Jana Křtitele Kostel sv. Jana Křtitele. Kostelík byl zbudován v letech 1869-71. Sestává se ze čtvercové lodi a předsazené hranolové vstupní věže. Věž je krytá jehlancovou střechou, na vrcholu završenou křížem. Na hlavním oltáři se nacházejí dřevořezby sv. Barbory a sv. Kateřiny.
  Adresa: Cep
 • Kostel sv. Jana Křtitele Kostel sv. Jana Křtitele. Kostel ze 13. st., r. 1380 byl rozšířen a později byla také renesančně upravena věž. R. 1814 prošel požárem. V sakristii se dochovaly zbytky nástěnných maleb. Autorem hodin v kostelní věži je známý mistr Hanuš.
  Adresa: Kardašova Řečice
 • Kostel sv. Jana Křtitele Zbudovaný ve 2. polovině 14. stol. Sestává se z obdélné lodi, pětiboce uzavřeného presbytáře a severní sakristie. Patrně až na přelomu 15. a 16. stol. byla k jižní zdi lodi přistavěna mohutná věž. R. 1650 vyhořel. R. 1872 byla věž novogoticky upravena. Oltářní obraz sv. Jana Křtitele je dílem Josefa Peške z Lovosic z r. 1838.
  Adresa: Lomnice nad Lužnicí
 • Kostel sv. Jana Nepomuckého Původně dřevěná kaple z r. 1650, která byla v r. 1860 přestavěna. Kaple reprezentuje klasickou vesnickou stavbu tehdejší doby.
  Adresa: Stříbřec
 • Kostel sv. Jiljí Kostel sv. Jiljí. První doložená zmínka z r. 1515, v letech 1574–76 přestavěn. Z původní stavby zachováno presbyterium, přestavěná loď má však ještě tradiční gotický charakter. Největší pamětihodností je nástěnný obraz namalovaný jihlavským Tobiášem Felsem a představující Viléma z Rožmberka s dvěma manželkami (1588).
  Adresa: Domanín
 • Kostel sv. Máří Magdalény Původně poustevnická kaple přestavěná ve 14. st. na kostel. R. 1603 ho Petr Vok z Rožmberka daroval městu Třeboni. R. 1619 byl poničen Švédy. R. 1728 byly v kostele nainstalovány varhany. V 19. st. byla prodloužena chrámová loď.
  Adresa: Majdalena
 • Kostel sv. Martina Kostel sv. Martina. Kostel je připomínán již r. 1210 a prošel mnoha přestavbami, doplňuje ho věž z r. 1836. Stavba se v interiéru pyšní rokokovou kazatelnou ve tvaru velrybí tlamy z postříbřeného dřeva, která sem byla přivezena z třeboňského kláštera.
  Adresa: Bošilec
 • Kostel sv. Mikuláše Kostel sv. Mikuláše. Raně gotický kostel z konce 13. stol., obnoven r. 1568 a 1635. Jednolodní stavba s obdélným pěti stranami osmiúhelníku zakončeným presbytářem s opěráky a obdélnou sakristií po severním boku. Nad zdvojeným triumfálním obloukem se tyčí barokní třípatrová vížka z 18. stol. Hlavní oltář je barokní z počátku 18. stol.
  Adresa: Ševětín
 • Kostel sv. Mikuláše Kostel ze 14. st., který byl postaven jako první jihočeský dvojlodní kostel s jedním středním sloupem. R. 1493 byl upraven na trojlodní. R. 1820 byla přistavěna věž a r. 1858 oratoř. Hlavní oltář zdobí obraz sv. Mikuláše z r. 1887.
  Adresa: Suchdol nad Lužnicí
 • Kostel sv. Mikuláše a sv. Linharta Raně gotická stavba z konce 13. st. s dochovaným presbytářem se zaklenutou křížovou klenbou. Součástí kostela je barokní čtyřboká věž, která byla přistavěna v 18. st.
  Adresa: Dolní Slověnice
 • Kostel sv. Petra a Pavla Kostel sv. Petra a Pavla. Připomínán jako farní r. 1361. Jednolodní stavba s polygonálním závěrem s připojenou jižní kaplí. Jádro kostela je ze 2. poloviny 14. stol. kaple přistavěna r. 1413. Hlavní novogotická loď s plochým stropem byla postavena na počátku 20. stol. Hlavní oltář s obrazem sv. Petra a Pavle od J. Herzoga z Plzně byl pořízen r. 1894, boční novogotické oltáře jsou z r. 1896.
  Adresa: Stráž nad Nežárkou
 • Kostel sv. Petra a Pavla Adresa: Nové Hrady
 • Kostel sv. Šimona a Judy Založen kolem poloviny 16. stol. R. 1743 původně renesanční kostel vyhořel. V letech 1791–94 rozšiřován, věž přistavěna r. 1829. Jednolodní stavba s věží, s pravoúhlým kněžištěm a patrovou sakristií.
  Adresa: Roseč
 • Kostel sv. Václava Z původní svatyně se dochovala raně gotická čtvercová sakristie z konce 13. stol. Vybudován jako trojdílná bazilika r. 1867.
  Adresa: Novosedly nad Nežárkou
 • Kostel sv. Václava Kostel sv. Václava. Kostel byl založen Vilémem ml. z Landštejna, původně jako hradní kaple Božího Těla a sv. Petra a Pavla v roce 1359. Z této doby pochází jeho gotický půdorys.
  Adresa: Lomnice nad Lužnicí
 • Kostel sv. Václava Kostel sv. Václava. Nahradil původní svatyni, která již nedostačovala svojí kapacitou. Pochází z r. 1864, téhož roku byl vysvěcen. Z původního kostela se zachovala věž s podezdívkou, později byla mírně přestavěna.
  Adresa: Lišov
 • Kostel sv. Zikmunda Kostel sv. Zikmunda. Kostel byl původně vrcholně gotický, ale za husitských válek pozdně goticky upraven. V interiéru je historicky cenná středověká výmalba presbytáře s výjevem, na kterém sv. Kryštof nese malého Ježíše.
  Adresa: Rapšach
 • Kostel Všech svatých Původně gotický kostel založený po polovině 14. stol. R. 1615 přestavěný v pozdně renesančním slohu. Posledními stavebními úpravami prošel r. 1875, rovněž byla přistavěna věž. V interiéru se nacházela socha Panny Marie, která se však ztratila. V r. 2015 byla lutovská Madona podle zachovalých pramenů znovu vytesána a posvěcena.
  Adresa: Chlum u Třeboně, Lutová
 • Kostel Zasnoubení Panny Marie Barokní kostel byl postavený v letech 1744-1769. Stavbu původně doplňovala osmiboká věž s cibulovitou bání, ale ta byla pravděpodobně poškozena bleskem a později demontována.
  Adresa: Novosedly nad Nežárkou - Mláka

Mapa

Souřadnice: 
 
 

Aktuality z Třeboňska RSS.

.

Historické toulky Třeboní - červenec 2018

Historii Třeboně vypráví kostýmovaní průvodci. Pondělky jsou věnovány historii Rožmberků, ve středu chodíme po stopách Schwarzenberků. Historické toulky Třeboní ve středu 2., 4., 9., 11., 16... více »»

.

Podzimní dění v zoo - Den zvířat 7.10. 2017

Zve vás ZOO Dvorec u Borovan Zažijete společné krmení medvědice, primátů, šelem, pelikánů, krokodýlů i hrocha. Společné krmení lam, ovcí, koz, oslíků a velbloudů. Prohlídku terária s odborným výkladem... více »»

.

Po stopách Schwarzenberků - září 2017

Agentura Třeboňsko si Vás dovoluje pozvat na kostýmované prohlídky města Třeboň Po stopách Schwarzenberků ve středu 6., 13., 20., a 27. září začátek v 19:00 u kašny na náměstí. Dobří duchové města... více »»

.

Po stopách Rožmberků - září 2017

Agentura Třeboňsko si Vás dovoluje pozvat na kostýmované prohlídky města Třeboň Po stopách Rožmberků v pondělí 7., 14., 21. a 28. srpna  začátek v 19:00 u kašny na náměstí. Dobří duchové města vám... více »»

E-shop
Počasí
29.11. 03:20
dnes
Oblačno
0°C
30.11.
zítra
Zataženo
3°C / -2°C
1.12.
Středa
Zataženo
6°C / 3°C
2.12.
Čtvrtek
Zataženo
4°C / 1°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

O nás

Anketa

Který cíl na Třeboňsku byste určitě doporučili známým k návštěvě?