Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyJižní MoravaMoravskoslezskoTřeboňskoUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN

Třeboň

Objekty na mapě:
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   

Výsledky hledání

Památky-atraktivity

Církevní památky Církevní památky.
 • Evangelický kostel církve metodistické [79] Nové okno.
  Zbudován r. 1924.
  Adresa: Třeboň
 • Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí [80] Nové okno.
  Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí. Klášterní dvoulodní kostel postavený ve stylu vrcholné gotiky. Původní stavba je ze 13. st., ve 14. st. přestavěn Augustiniány na kostel klášterní. R. 1723 prošel požárem a byl poničen interiér. V kostele se dochovala gotická opuková socha třeboňské Madony z doby kolem r. 1400.
  Adresa: Třeboň
 • Kostel sv. Alžběty [81] Nové okno.
  Kostel sv. Alžběty. Kostel dal r. 1570 postavit Vilém z Rožmberka. Jednoduchá stavba bez architektonických okras. R. 1784 byla přistavěna věž. Kostel obklopuje hřbitov.
  Adresa: Třeboň
 • Třeboň - augustiniánský klášter [82] Nové okno.
  Třeboň - augustiniánský klášter. Klášter vznikl přeměnou třeboňské fary za Rožmberků. Součástí kláštera je gotický kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí. K jeho severní straně přiléhá klášterní konvent s křížovou chodbou, kde se nachází rajská zahrada a studna. Ve středu klášterního nádvoří je umístěna kamenná kašna.
  Adresa: Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 4

Domy, paláce, tvrze Domy, paláce, tvrze.
 • Dům Štěpánka Netolického [26] Nové okno.
  Dům Štěpánka Netolického. Dům patřil Štěpánkovi Netolickému, jednomu z nejslavnějších českých rybníkářů. Jeho osobu připomíná pamětní deska. Za jeho nejvýznamnější dílo je považována Zlatá stoka. Součástí domu je pozoruhodný mázhaus a gotický sklep.
  Adresa: Masarykovo náměstí 89, Třeboň
 • Dům U bílého koníčka [7] Nové okno.
  Dům U bílého koníčka. Renesanční dům na Masarykově náměstí, postaven r. 1544. Patří mezi nejzachovalejší a zároveň nejkrásnější kulturní památky Jižních Čech a Třeboňska.
  Adresa: Masarykovo nám. 97, Třeboň
 • Vratislavský dům [33] Nové okno.
  Vratislavský dům. Renesanční dům byl pravděpodobně postaven v 16. století šlechtickou rodinou Vratislavů. Tvoří velmi originální dominantu mezi měšťanskými domy na třeboňském náměstí.
  Adresa: Březanova 84/1, Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 3

Hrady a zámky Hrady a zámky.
 • Třeboň - zámek [116] Nové okno.
  Třeboň - zámek. Na místě gotické tvrze vznikl v 16. století renesanční zámek, jehož majiteli byli Rožmberkové a později Schwarzenbergové. Rozsáhlý archív písemností obou rodů představuje významný zdroj pramenů dokumentujících českou historii vyhledávaný mnohými dějepisci, mimo jiné F. Palackým.
  Adresa: Zámek 115, Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 1

Mohyly a pomníky Mohyly a pomníky.
Morové, mariánské a trojiční sloupy Morové, mariánské a trojiční sloupy.
 • Mariánský sloup [169] Nové okno.
  Mariánský sloup. Barokní sloup je dílem kameníka Leopolda Hubera. Výstavbu financovali třeboňští měšťané Jan a Alžběta Pilsovy. Na vrcholu se nachází socha Immaculaty, součástí trojbokého podstavce jsou sochy sv. Josefa, sv. Vojtěcha a sv. Alžběty. Na bocích jsou umístěny reliéfy s výjevy ze života sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána.
  Adresa: Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 1

Muzea, galerie a skanzeny Muzea, galerie a skanzeny.
Naučné stezky Naučné stezky.
 • Cesta kolem Světa - naučná stezka [176] Nové okno.
  Stezka začíná v třeboňském lázeňském parku u hotelů Bohemia a Regent a končí u hráze rybníka Svět. Na 16 zastávkách podrobně seznamuje návštěvníky s přírodními a krajinnými hodnotami Třeboňska. Stezka byla vybudována v roce 1985 a kompletně zrekonstruována v letech 1995-7.
  Adresa: Třeboň
 • Okolo Třeboně - naučná stezka [177] Nové okno.
  Na trase je umístěno 22 zastávek s textovou částí v českém a anglickém jazyce. Názorně popisují typické třeboňské prvky, ke kterým nepochybně patří rybníky a rybniční soustavy, rašeliniště, lesní komplexy a mokré louky, včetně rostlinných a živočišných společenstev. Rovněž informuje o historickém vývoji oblasti, včetně prvního osídlení a s tím spojeného využívání a přetváření krajiny člověkem.
  Adresa: Třeboň
 • Rožmberk - naučná stezka [178] Nové okno.
  Rožmberk - naučná stezka. 8 informačních tabulí s českou, anglickou a německou částí seznamuje návštěvníky hlavně s historií vzniku rybníků a rybničních soustav a jejich významem na Třeboňsku. Prostřednictvím dobových obrázků a dokumentů se snaží přiblížit život a dílo našich předků, které je úzce spjato s rázem místní krajiny.
  Adresa: Třeboň
 • Stezka zdraví „Hrádeček“ [179] Nové okno.
  Hlavní náplní stezky je procvičení a rozvoj pohybových schopností (rychlost, síla, vytrvalost, obratnost). Při jednotlivých zastaveních si mohou zájemci vyzkoušet své schopnosti v různých disciplínách - ručkování po žebřinách, skákání do dálky i výšky, lezení na provazovém žebříku, chůze po kládě, vrh špalkem, houpání na houpačce, překážkový běh, šplh na laně, shyby na hrazdě a další.
  Adresa: Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 4

Památkové zóny a rezervace Památkové zóny a rezervace.
 • Třeboň - městská památková rezervace [181] Nové okno.
  Třeboň - městská památková rezervace. Pozoruhodný renesanční zámek, ve kterém je mimo jiné uložen proslulý archív. Neobvykle zachovalé městské opevnění s baštami a branami. Malebné protáhlé náměstí lemované podloubím gotických, renesančních a barokních domů, z nichž nejzajímavější jsou domy Štěpánka Netolického a U bílého koníčka a renesanční radnice s věží. Nepřehlédnutelný je barokní mariánský sloup a kašna.
  Adresa: Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 1

Památné stromy a skupiny stromů Památné stromy a skupiny stromů.
 • Branská dubina [182] Nové okno.
  Branská dubina. Je to největší skupina dubů na Třeboňsku, dendrologicky velmi významné území. Jedna z mála takových koncentrací mohutných a starých dubů u nás. V minulosti tohle místo sloužilo jako bažantnice.
  Adresa: Branná
 • Dub u Dolního Zlatníka - památný strom [183] Nové okno.
  Dub u Dolního Zlatníka - památný strom. Dub letní jehož věk se odhaduje na 200 let. Strom má rovný kmen, který vrůstá do hráze. Dub se těší dobrému zdraví.
  Adresa: Třeboň
 • Dub u Pekelné brány [184] Nové okno.
  Dub u Pekelné brány. Dub letní rostoucí uprostřed louky mezi Zlatou a Podřezanskou stokou. Velmi zachovalý solitérní dub, se zřetelnými kořenovými náběhy. V kmeni stromu je prokázaný výskyt chráněného brouka tesaříka obrovského.
  Adresa: Třeboň
 • Dub u rybníka Velké Stavidlo - památný strom [185] Nové okno.
  Dub u rybníka Velké Stavidlo - památný strom. Dub letní jehož stáří se odhaduje na 300 let. Jeho kmen je dutý. Na stromě byl zaznamenán výskyt tesaříka obrovského, což je zvláště chráněný druh hmyzu.
  Adresa: Třeboň
 • Dub u Starého Vdovce 1 - památný strom [186] Nové okno.
  Dub u Starého Vdovce 1 - památný strom. Adresa: Třeboň
 • Dub u Vrchů [187] Nové okno.
  Dub u Vrchů. Dub letní jehož velká válcovitá koruna je již vidět z dálky. Strom má mohutný kmen a těší se dobrému zdraví. Tvarem své koruny a mohutností kmene se strom řadí mezi místní krajinné dominanty.
  Adresa: Třeboň
 • Duby na hrázi Humlenského rybníka [188] Nové okno.
  Duby na hrázi Humlenského rybníka. Kolem 17 velkých dubů letních (obvody 4 - 5 m) na hrázi Humlenského rybníka. Nejmohutnější z nich je již v bídném stavu, v kmeni má puklinu a olámané větvě.
  Adresa: Třeboň
 • Duby pod sádkami [189] Nové okno.
  Dub letní s obvodem kmene 529 cm. Strom je skoro 30 m vysoký a jeví se být zdravý. Další o něco menší dub bizarního vzhledu roste nedaleko (na protějším břehu Zlaté stoky). Má nakloněný dutý kmen, jeho obvod je 478 cm. Byl na něm prokázán výskyt chráněného brouka - tesaříka obrovského.
  Adresa: Třeboň
 • Duby u Novořecké Bašty [190] Nové okno.
  Duby u Novořecké Bašty. Čtyři duby letní, největší z nich má obvod 623 cm. Zbývající tři mají obvody kmene 487 cm, 433 cm, 454 cm.
  Adresa: Třeboň
 • Duby u Zlaté stoky [191] Nové okno.
  Duby u Zlaté stoky. Dvojice velkých dubů letních na pravém břehu Zlaté stoky. První jihovýchodní strom má obvod kmene 564 cm. Druhý severozápadní je mohutnější a má obvod kmene 599 cm.
  Adresa: Třeboň
 • Hloh u Tylova domku [192] Nové okno.
  Hloh u Tylova domku. Hloh jednosemenný patřící mezi 3 památné chráněné hlohy u nás. Ten třeboňský je z nich nejmohutnější. Obvod jeho kmene je 248 cm, je 7,5 m vysoký a jeho stáří se odhaduje na 200 let.
  Adresa: Třeboň
 • Hráz Opatovického rybníka [193] Nové okno.
  Hráz Opatovického rybníka. Na hrázi roste přes 400 dubů letních, ale asi pouze 13 z nich je mohutnějších (obvod kmene kolem 5 m). Největší je dutý dub, jehož kmen má obvod 627 cm. Na stromě je prokázaný výskyt chráněného tesaříka obrovského.
  Adresa: Třeboň
 • Jalovce na Mšálech [194] Nové okno.
  Skupina jalovců obecných na poloostrově mezi rybníky Svatojánský a Kaňov. Dříve bylo území rezervací. V důsledku nedostatečné péče místo zarostlo a rezervace byla zrušena.
  Adresa: Třeboň
 • Jilm u Hradecké brány - památný strom [195] Nové okno.
  Jilm u Hradecké brány - památný strom. Jilm habrolistý rostoucí v Dukelské ulici. Strom má velkou korunu a těší se dobrému zdraví. Jeho stáří se odhaduje na 150 let. Jilm je od roku 2003 státem chráněný. Obvod jeho kmene je 382 cm. Strom je 20 m vysoký.
  Adresa: Třeboň
 • Jinan dvoulaločný [196] Nové okno.
  V současnosti největší třeboňský jinan dvoulaločný, roste naproti autobusovému nádraží. Obvod kmene stromu je 165 cm a je 15 m vysoký.
  Adresa: Třeboň
 • Komenského sady [197] Nové okno.
  Komenského sady. Městský park kde roste několik cenných dřevin: javor stříbrný, vrby bílé (jedna z nich patří k nejmohutnějším stromům v Třeboni), duby zimní a letní. R. 2004 proběhla rekonstrukce sadů a bylo vysázeno 40 druhů dřevin.
  Adresa: Třeboň
 • Krčínův dub - památný strom [198] Nové okno.
  Adresa: Třeboň
 • Krčínův Dub na Hradečku [199] Nové okno.
  Krčínův Dub na Hradečku. Dub letní na hrázi bývalého rybníka Hradeček. Na stromě byl prokázán výskyt chráněného tesaříka obrovského. Dub je 20 m vysoký a obvod jeho kmene je 619 cm.
  Adresa: Třeboň
 • Lípa u Opatovického mlýna - památný strom [200] Nové okno.
  Lípa u Opatovického mlýna - památný strom. Lípa rostoucí 50 m východně od Opatovického mlýna. Strom má bohatou korunu. Obvod kmene stromu je 596 cm a je 29 m vysoký. Stáří lípy je odhadováno na 200 let. Strom je chráněný státem.
  Adresa: Třeboň
 • Park u Schwarzenberské hrobky [201] Nové okno.
  Park u Schwarzenberské hrobky. Kruhový park na jižním břehu rybníka Svět, který je zajímavý jak krajinotvorně, tak i z hlediska botanického. Nejmohutnější stromem parku je dub letní uprostřed louky v severní části parku. Je 28 m vysoký a obvod jeho kmene je 484 cm.
  Adresa: Třeboň
 • Prales na Nové řece [202] Nové okno.
  Prales mezi Novou řekou a Novořeckou hrází. Vyskytují se zde zejména duby letní (až 5 m silné), lípy atd. Řada z nich je ale polámaná a již ve stádiu rozkladu. Velmi cenný je zde žijící hmyz, ptáci a další.
  Adresa: Třeboň
 • Prales na Staré řece [203] Nové okno.
  Velmi starý prales v národní přírodní rezervaci Stará řeka (mezi samotami U Bouckých a U Dušáků). Mezi říčními rameny se tu vytvořilo několik ostrovů, mezi kterými je možné přejít jen po kmenech padlých stromů.
  Adresa: Třeboň
 • Třeboň - zámecký park [204] Nové okno.
  Třeboň - zámecký park. Zámecký park tvoří vzrostlé stromy - duby, lípy, javory, ale také bříza a habr. Mezi nejvýznamnější patří např. trojkmenný buk a dvojkmenný platan.
  Adresa: Třeboň
 • Vršské doubí - památná skupina stromů [205] Nové okno.
  Vršské doubí - památná skupina stromů. Skupina dubů letních v loukách u břehu Opatovického rybníka, nedaleko bývalého dvora Vrchy. Duby zde rostou ve dvou skupinách - v jižní osm, v severní sedm. Většina z nich se těší dobrému zdravotnímu stavu. Od r. 2001 jsou stromy chráněné státem.
  Adresa: Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 24

Rozhledny a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa.
 • Radniční věž [143] Nové okno.
  Radniční věž. Tato 31 m vysoká čtyřboká věž s ochozem, hodinami a cibulovitou střechou byla v r. 1638 jako součást staré radnice přistavěna vlašským mistrem stavitelem Jakubem Corabellou. Zatímco v historii se z ochozu věže ohlašoval požár nebo jiná nebezpečí, dnes nabízí jedinečné výhledy na historické jádro města i okolní krajinu.
  Adresa: Masarykovo náměstí 1, Třeboň
 • Vodárenská věž [300] Nové okno.
  Vodárenská věž. Vodárenská věž z r. 1909. Replika Kotěrovy věže na pražské Zelené lišce. Ve věži původně poháněl čerpadlo benzinový motor, později nahrazen modernějšími elektromotory. Po 2. světové válce byl vodojem vyřazen z provozu.
  Adresa: Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 2

Sochy, pomníky, pamětní desky Sochy, pomníky, pamětní desky.
Technické památky Technické památky.
 • Akvadukt na Zlaté stoce [338] Nové okno.
  Akvaduktem překonává Zlatá stoka níže položenou Podřezanskou stoku. Součástí je také mostek přes Zlatou stoku a přepouštěcí stavidla.
  Adresa: Třeboň
 • Rozvodí Staré a Nové řeky - rozvodní hráz [339] Nové okno.
  Rozvodí Staré a Nové řeky - rozvodní hráz. Adresa: Třeboň
 • Rybník Rožmberk [340] Nové okno.
  Rybník Rožmberk. Největší český rybník. Délka hráze je 2430 m. Byl navržen rožmberským regentem Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan.
  Adresa: Třeboň
 • Stará Hlína - kamenný most [341] Nové okno.
  Stará Hlína - kamenný most. Jedná se o dva tzv. „záplavové“ mosty, které slouží zvláště pak při jarních záplavách již od roku 1789. Ten delší s 12 kamennými oblouky je 118 m dlouhý, 7 m široký a 5 m vysoký.
  Adresa: Stará Hlína
 • Vodárenská věž [342] Nové okno.
  Vodárenská věž. Vodárenská věž z r. 1909. Replika Kotěrovy věže na pražské Zelené lišce. Ve věži původně poháněl čerpadlo benzinový motor, později nahrazen modernějšími elektromotory. Po 2. světové válce byl vodojem vyřazen z provozu.
  Adresa: Třeboň
 • Zlatá stoka - vodní kanál [343] Nové okno.
  Zlatá stoka - vodní kanál. Vodní kanál budovaný v letech 1506-1520 dal vystavět Josef Štěpánek Netolický. Voda z řeky Lužnice po trase dlouhé 47 km přiváděla vodu do rybníků Káňov, Tisý, Koclířov, Záblatský, Ponědrážský a Horusický.
  Adresa: Branná
 • vyhledaných záznamů: 6

Turistické atrakce Turistické atrakce.
 • Akvárium Krčínův dům [344] Nové okno.
  Akvárium Krčínův dům. Dům patřil Jakubu Krčínovi z Jelčan, rožmberskému regentu. Tuto skutečnost připomíná pamětní deska.
  Adresa: Třeboň
 • Budějovická brána [345] Nové okno.
  Budějovická brána. Brána střežící západní okraj města. Je postavená podle návrhu Dominika Comety a Jana Lukana. Nahradila zazděnou Břilickou bránu vedle zámku. R. 1819 byla přestavěna do dnešní podoby. Stavba je bohatě vyzdobená sgrafity.
  Adresa: Třeboň
 • Hradecká brána [346] Nové okno.
  Hradecká brána. Brána střežící východní část města, její jádro pochází z let 1525 - 1527. Po několika požárech byla přestavěna a dnešní podobu dostala r. 1875. Je nejmladší z třeboňských vstupních bran.
  Adresa: Třeboň
 • Novohradská brána [347] Nové okno.
  Novohradská brána. Brána postavená v 1. polovině 16. století. Vjezd je ve tvaru gotického lomeného oblouku.
  Adresa: Novohradská brána, Třeboň
 • Pivovar Regent [348] Nové okno.
  Pivovar Regent. Jeden z nejstarších pivovarů ve světě s dlouholetou tradicí. Původní starý hradní pivovar byl nahrazen novým, který vznikl přestavbou dřívější rožmberské zbrojnice. Dnešní podobu získal v 2. pol. 19. st., kdy byl úplně přestavěn. Do konce války ho vlastnili Schwarzenberkové. Obchodní název pivovaru je inspirován postavou Jakuba Krčína z Jelčan, který byl regentem Viléma z Rožmberka.
  Adresa: Trocnovské náměstí 124, Třeboň
 • Svinenská brána [349] Nové okno.
  Svinenská brána. Nejstarší třeboňská brána s obloučkovými štíty a sgrafitovou výzdobou severního průčelí a valené klenby. Byla postavena v 1. polovině 16. století, je dvojitá a dvoupatrová.
  Adresa: Třeboň
 • Třeboň - zámek [350] Nové okno.
  Třeboň - zámek. Na místě gotické tvrze vznikl v 16. století renesanční zámek, jehož majiteli byli Rožmberkové a později Schwarzenbergové. Rozsáhlý archív písemností obou rodů představuje významný zdroj pramenů dokumentujících českou historii vyhledávaný mnohými dějepisci, mimo jiné F. Palackým.
  Adresa: Zámek 115, Třeboň
 • Třeboň - středověké opevnění [347] Nové okno.
  Třeboň - středověké opevnění. První městské opevnění vznikalo v polovině 14. století. Ve 30. letech 16. století bylo rozšířeno o vnější pás hradeb s baštami, který zůstal i se vstupními branami zachován dodnes.
  Adresa: Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 8

Zoologické a botanické zahrady, arboreta, jeskyně Zoologické a botanické zahrady, arboreta, jeskyně.
Židovské památky Židovské památky.

Ubytování

Hotely a motely Hotely a motely.
Chatové osady Chatové osady.
Chaty / chalupy k pronájmu Chaty / chalupy k pronájmu.
Kempy a tábořiště Kempy a tábořiště.
Penziony Penziony.
Ubytovaní s rezervací Ubytovaní s rezervací.
Ubytování v soukromí Ubytování v soukromí.
Ubytovny Ubytovny.

Sport a aktivní dovolená

Adrenalin Adrenalin.
Bazény kryté Bazény kryté.
 • Apartmány Nový Svět [41] Nové okno.
  bazén krytý pro veřejnost, sauna pro veřejnost, masáže pro veřejnost, vířivka venkovní pro veřejnost
  Adresa: Svobody 1109/II, Třeboň
 • Bertiny lázně [1] Nové okno.
  Bertiny lázně. bazén krytý pro veřejnost, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis venkovní, sauna pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, sportovní hala / tělocvična, sportovní hřiště venkovní, bowling, petanque / boccia hřiště, vířivka vnitřní pro veřejnost, squash
  Adresa: Tylova 171, Třeboň
 • Wellnesscentrum Aqua Viva [11] Nové okno.
  Wellnesscentrum Aqua Viva. bazén krytý pro veřejnost, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis vnitřní, sauna pro veřejnost, solárium, parní kabina pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, masáže pro veřejnost, sportovní hala / tělocvična, kulečník - pool, bowling, vířivka vnitřní pro veřejnost, squash
  Adresa: Lázeňská 1001, Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 3

Billiard / kulečník Billiard / kulečník.
 • Penzion Mlýnský dvůr [73] Nové okno.
  kulečník - karambol, agroturistická farma, mimopstruhový rybářský revír samostatný - vodní nádrž, sportovní hřiště venkovní
  Adresa: Třeboň-Branná 56 (Obora), Třeboň
 • Rožmberská hospůdka & penzion [74] Nové okno.
  kulečník - karambol, dětské hřiště
  Adresa: Stará Hlína 47, Třeboň
 • Wellnesscentrum Aqua Viva [75] Nové okno.
  Wellnesscentrum Aqua Viva. bazén krytý pro veřejnost, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis vnitřní, sauna pro veřejnost, solárium, parní kabina pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, masáže pro veřejnost, sportovní hala / tělocvična, kulečník - pool, bowling, vířivka vnitřní pro veřejnost, squash
  Adresa: Lázeňská 1001, Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 3

Bowling Bowling.
 • Bertiny lázně [76] Nové okno.
  Bertiny lázně. bazén krytý pro veřejnost, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis venkovní, sauna pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, sportovní hala / tělocvična, sportovní hřiště venkovní, bowling, petanque / boccia hřiště, vířivka vnitřní pro veřejnost, squash
  Adresa: Tylova 171, Třeboň
 • Bowling bar Hvězda [77] Nové okno.
  Bowling bar Hvězda. bowling, opravna kol, půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  Adresa: Žižkovo náměstí, Třeboň
 • Wellnesscentrum Aqua Viva [78] Nové okno.
  Wellnesscentrum Aqua Viva. bazén krytý pro veřejnost, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis vnitřní, sauna pro veřejnost, solárium, parní kabina pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, masáže pro veřejnost, sportovní hala / tělocvična, kulečník - pool, bowling, vířivka vnitřní pro veřejnost, squash
  Adresa: Lázeňská 1001, Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 3

Dětská hřiště Dětská hřiště.
Fitness centra, posilovny Fitness centra, posilovny.
 • Bertiny lázně [98] Nové okno.
  Bertiny lázně. bazén krytý pro veřejnost, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis venkovní, sauna pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, sportovní hala / tělocvična, sportovní hřiště venkovní, bowling, petanque / boccia hřiště, vířivka vnitřní pro veřejnost, squash
  Adresa: Tylova 171, Třeboň
 • Internát SOU oděvní [99] Nové okno.
  squash, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, sportovní hala / tělocvična
  Adresa: Táboritská 942, Třeboň
 • Penzion Fantazie [100] Nové okno.
  fitness centrum / posilovna pro veřejnost, sauna pro veřejnost
  Adresa: Stará Hlína 85, Třeboň
 • Penzion U Míšků [101] Nové okno.
  sauna pouze pro ubytované, bazén krytý pouze pro ubytované, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, vířivka vnitřní pouze pro ubytované, solárium, masáže pouze pro ubytované
  Adresa: Husova 11, Třeboň
 • Sport centrum Doubí [102] Nové okno.
  fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis venkovní, stolní tenis vnitřní, sauna pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, masáže pro veřejnost, přírodní koupání, sportovní hala / tělocvična, sportovní hřiště venkovní
  Adresa: Branná 108, Třeboň
 • Wellnesscentrum Aqua Viva [103] Nové okno.
  Wellnesscentrum Aqua Viva. bazén krytý pro veřejnost, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis vnitřní, sauna pro veřejnost, solárium, parní kabina pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, masáže pro veřejnost, sportovní hala / tělocvična, kulečník - pool, bowling, vířivka vnitřní pro veřejnost, squash
  Adresa: Lázeňská 1001, Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 6

Golfová hřiště Golfová hřiště.
Jezdecké objekty Jezdecké objekty.
Masáže Masáže.
 • Apartmány Nový Svět [156] Nové okno.
  bazén krytý pro veřejnost, sauna pro veřejnost, masáže pro veřejnost, vířivka venkovní pro veřejnost
  Adresa: Svobody 1109/II, Třeboň
 • Dokrak thajské masáže [157] Nové okno.
  Dokrak thajské masáže. masáže pro veřejnost
  Adresa: Masarykovo náměstí 100/1, Třeboň
 • Hotel Zlatá Hvězda [158] Nové okno.
  Hotel Zlatá Hvězda. sauna pro veřejnost, masáže pro veřejnost, infrasauna pro veřejnost, vířivka vnitřní pro veřejnost
  Adresa: Masarykovo náměstí 107, Třeboň
 • Jihočeská pohoda [159] Nové okno.
  Jihočeská pohoda. masáže pro veřejnost
  Adresa: Přemyslova 111, Třeboň
 • Marie Moravcová [160] Nové okno.
  masáže pro veřejnost
  Adresa: Husova 18, Třeboň
 • Masáže Jana Tondlová [161] Nové okno.
  masáže pro veřejnost
  Adresa: Rožmberská 37/I, Třeboň
 • Regenerace wellness [162] Nové okno.
  infrasauna pro veřejnost, masáže pro veřejnost
  Adresa: Lázeňská 1284, Třeboň
 • Relax zóna Slunečnice [35] Nové okno.
  Relax zóna Slunečnice. sauna pro veřejnost, vířivka vnitřní pro veřejnost, masáže pro veřejnost
  Adresa: K Bertě 183, Třeboň
 • Sport centrum Doubí [164] Nové okno.
  fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis venkovní, stolní tenis vnitřní, sauna pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, masáže pro veřejnost, přírodní koupání, sportovní hala / tělocvična, sportovní hřiště venkovní
  Adresa: Branná 108, Třeboň
 • Wellnesscentrum Aqua Viva [165] Nové okno.
  Wellnesscentrum Aqua Viva. bazén krytý pro veřejnost, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis vnitřní, sauna pro veřejnost, solárium, parní kabina pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, masáže pro veřejnost, sportovní hala / tělocvična, kulečník - pool, bowling, vířivka vnitřní pro veřejnost, squash
  Adresa: Lázeňská 1001, Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 10

Minigolf Minigolf.
 • Hotel Svět [166] Nové okno.
  Hotel Svět. minigolf venkovní, půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  Adresa: U Světa 750, Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 1

Půjčovny sportovních potřeb a vybavení Půjčovny sportovních potřeb a vybavení.
 • Apartmán Relax [274] Nové okno.
  půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  Adresa: Okružní 1213, Třeboň
 • Apartmá SALY - Libor Víta [207] Nové okno.
  Apartmá SALY - Libor Víta. půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  Adresa: Komenského 870, Třeboň II
 • Autocamp Třeboň [276] Nové okno.
  dětské hřiště, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, přírodní koupání, sportovní hřiště venkovní
  Adresa: Domanín 285, Třeboň
 • Bertiny lázně [277] Nové okno.
  Bertiny lázně. bazén krytý pro veřejnost, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis venkovní, sauna pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, sportovní hala / tělocvična, sportovní hřiště venkovní, bowling, petanque / boccia hřiště, vířivka vnitřní pro veřejnost, squash
  Adresa: Tylova 171, Třeboň
 • Bílý jednorožec [22] Nové okno.
  Bílý jednorožec. půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  Adresa: Žižkovo náměstí 46, Třeboň
 • Bowling bar Hvězda [279] Nové okno.
  Bowling bar Hvězda. bowling, opravna kol, půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  Adresa: Žižkovo náměstí, Třeboň
 • ČD Bike [280] Nové okno.
  půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  Adresa: Nádražní 259, Třeboň
 • ČD Bike [281] Nové okno.
  půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  Adresa: Dukelská 169, Třeboň
 • Hotel Svět [282] Nové okno.
  Hotel Svět. minigolf venkovní, půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  Adresa: U Světa 750, Třeboň
 • Penzion Chocholoušek [283] Nové okno.
  půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  Adresa: Hybešova 1165, Třeboň
 • Penzion Dvorce [284] Nové okno.
  dětské hřiště, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, dětská herna, sportovní hřiště venkovní, stolní tenis venkovní
  Adresa: Dvorce 50, Třeboň
 • Penzion Maxim [285] Nové okno.
  Penzion Maxim. úschovna kol, půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  Adresa: Palackého nám. 653, Třeboň
 • Penzion Pod Špejcharem [286] Nové okno.
  půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  Adresa: Novohradská 345, Třeboň
 • Penzion Sport [287] Nové okno.
  úschovna kol, půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  Adresa: Daskabát 637, Třeboň
 • Penzion U Čápa [288] Nové okno.
  půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  Adresa: Pod Kopečkem 526, Třeboň
 • Penzion u Draka [289] Nové okno.
  půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  Adresa: Holičky 55, Třeboň
 • Penzion u Dvořáků [290] Nové okno.
  půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  Adresa: Jablonského 478, Třeboň
 • Pizza Restaurant Oregano [291] Nové okno.
  Pizza Restaurant Oregano. půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  Adresa: Táboritská 352, Třeboň
 • Půjčovna kol [292] Nové okno.
  půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  Adresa: Masarykovo nám. 85, Třeboň
 • Sport centrum Doubí [293] Nové okno.
  fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis venkovní, stolní tenis vnitřní, sauna pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, masáže pro veřejnost, přírodní koupání, sportovní hala / tělocvična, sportovní hřiště venkovní
  Adresa: Branná 108, Třeboň
 • Ubytování Dvořáková [294] Nové okno.
  půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  Adresa: Sokolská 221, Třeboň
 • Ubytování Světluška [295] Nové okno.
  Ubytování Světluška. dětské hřiště, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, trampolína venkovní
  Adresa: Holičky 23, Třeboň
 • Ubytování v soukromí [296] Nové okno.
  dětské hřiště, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, stolní tenis venkovní
  Adresa: Odměny 172, Třeboň - Spolí
 • Vila Dům Evropa [297] Nové okno.
  půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  Adresa: Svobody 81, Třeboň
 • Wellnesscentrum Aqua Viva [298] Nové okno.
  Wellnesscentrum Aqua Viva. bazén krytý pro veřejnost, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis vnitřní, sauna pro veřejnost, solárium, parní kabina pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, masáže pro veřejnost, sportovní hala / tělocvična, kulečník - pool, bowling, vířivka vnitřní pro veřejnost, squash
  Adresa: Lázeňská 1001, Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 25

Rybolov - mimopstruhové revíry Rybolov - mimopstruhové revíry.
 • Penzion Mlýnský dvůr [301] Nové okno.
  kulečník - karambol, agroturistická farma, mimopstruhový rybářský revír samostatný - vodní nádrž, sportovní hřiště venkovní
  Adresa: Třeboň-Branná 56 (Obora), Třeboň
 • Rybník Zástava Dolní [302] Nové okno.
  mimopstruhový rybářský revír samostatný - vodní nádrž
  Adresa: Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 2

Sauny, infrasauny, parní kabiny Sauny, infrasauny, parní kabiny.
 • Apartmány Nový Svět [303] Nové okno.
  bazén krytý pro veřejnost, sauna pro veřejnost, masáže pro veřejnost, vířivka venkovní pro veřejnost
  Adresa: Svobody 1109/II, Třeboň
 • Bertiny lázně [304] Nové okno.
  Bertiny lázně. bazén krytý pro veřejnost, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis venkovní, sauna pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, sportovní hala / tělocvična, sportovní hřiště venkovní, bowling, petanque / boccia hřiště, vířivka vnitřní pro veřejnost, squash
  Adresa: Tylova 171, Třeboň
 • Hotel Zlatá Hvězda [305] Nové okno.
  Hotel Zlatá Hvězda. sauna pro veřejnost, masáže pro veřejnost, infrasauna pro veřejnost, vířivka vnitřní pro veřejnost
  Adresa: Masarykovo náměstí 107, Třeboň
 • Penzion Fantazie [306] Nové okno.
  fitness centrum / posilovna pro veřejnost, sauna pro veřejnost
  Adresa: Stará Hlína 85, Třeboň
 • Regenerace wellness [307] Nové okno.
  infrasauna pro veřejnost, masáže pro veřejnost
  Adresa: Lázeňská 1284, Třeboň
 • Relax zóna Slunečnice [308] Nové okno.
  Relax zóna Slunečnice. sauna pro veřejnost, vířivka vnitřní pro veřejnost, masáže pro veřejnost
  Adresa: K Bertě 183, Třeboň
 • Sport centrum Doubí [309] Nové okno.
  fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis venkovní, stolní tenis vnitřní, sauna pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, masáže pro veřejnost, přírodní koupání, sportovní hala / tělocvična, sportovní hřiště venkovní
  Adresa: Branná 108, Třeboň
 • Wellnesscentrum Aqua Viva [310] Nové okno.
  Wellnesscentrum Aqua Viva. bazén krytý pro veřejnost, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis vnitřní, sauna pro veřejnost, solárium, parní kabina pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, masáže pro veřejnost, sportovní hala / tělocvična, kulečník - pool, bowling, vířivka vnitřní pro veřejnost, squash
  Adresa: Lázeňská 1001, Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 8

Solária Solária.
 • Penzion U Míšků [312] Nové okno.
  sauna pouze pro ubytované, bazén krytý pouze pro ubytované, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, vířivka vnitřní pouze pro ubytované, solárium, masáže pouze pro ubytované
  Adresa: Husova 11, Třeboň
 • Wellnesscentrum Aqua Viva [313] Nové okno.
  Wellnesscentrum Aqua Viva. bazén krytý pro veřejnost, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis vnitřní, sauna pro veřejnost, solárium, parní kabina pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, masáže pro veřejnost, sportovní hala / tělocvična, kulečník - pool, bowling, vířivka vnitřní pro veřejnost, squash
  Adresa: Lázeňská 1001, Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 2

Sportovní haly / tělocvičny Sportovní haly / tělocvičny.
 • Bertiny lázně [314] Nové okno.
  Bertiny lázně. bazén krytý pro veřejnost, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis venkovní, sauna pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, sportovní hala / tělocvična, sportovní hřiště venkovní, bowling, petanque / boccia hřiště, vířivka vnitřní pro veřejnost, squash
  Adresa: Tylova 171, Třeboň
 • Internát SOU oděvní [315] Nové okno.
  squash, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, sportovní hala / tělocvična
  Adresa: Táboritská 942, Třeboň
 • Sport centrum Doubí [316] Nové okno.
  fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis venkovní, stolní tenis vnitřní, sauna pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, masáže pro veřejnost, přírodní koupání, sportovní hala / tělocvična, sportovní hřiště venkovní
  Adresa: Branná 108, Třeboň
 • Sportovní hala Třeboň [317] Nové okno.
  Sportovní hala Třeboň. sportovní hala / tělocvična
  Adresa: Lázeňská 1005, Třeboň
 • Wellnesscentrum Aqua Viva [318] Nové okno.
  Wellnesscentrum Aqua Viva. bazén krytý pro veřejnost, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis vnitřní, sauna pro veřejnost, solárium, parní kabina pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, masáže pro veřejnost, sportovní hala / tělocvična, kulečník - pool, bowling, vířivka vnitřní pro veřejnost, squash
  Adresa: Lázeňská 1001, Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 5

Sportovní hřiště venkovní Sportovní hřiště venkovní .
 • Autocamp Třeboň [319] Nové okno.
  dětské hřiště, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, přírodní koupání, sportovní hřiště venkovní
  Adresa: Domanín 285, Třeboň
 • Bertiny lázně [320] Nové okno.
  Bertiny lázně. bazén krytý pro veřejnost, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis venkovní, sauna pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, sportovní hala / tělocvična, sportovní hřiště venkovní, bowling, petanque / boccia hřiště, vířivka vnitřní pro veřejnost, squash
  Adresa: Tylova 171, Třeboň
 • FK Stará Hlína [321] Nové okno.
  FK Stará Hlína. sportovní hřiště venkovní
  Adresa: Stará Hlína, Třeboň
 • Penzion Dvorce [322] Nové okno.
  dětské hřiště, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, dětská herna, sportovní hřiště venkovní, stolní tenis venkovní
  Adresa: Dvorce 50, Třeboň
 • Penzion Mlýnský dvůr [323] Nové okno.
  kulečník - karambol, agroturistická farma, mimopstruhový rybářský revír samostatný - vodní nádrž, sportovní hřiště venkovní
  Adresa: Třeboň-Branná 56 (Obora), Třeboň
 • Sport centrum Doubí [324] Nové okno.
  fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis venkovní, stolní tenis vnitřní, sauna pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, masáže pro veřejnost, přírodní koupání, sportovní hala / tělocvična, sportovní hřiště venkovní
  Adresa: Branná 108, Třeboň
 • Sportovní areál Hliník [325] Nové okno.
  sportovní hřiště venkovní
  Adresa: Lázeňská, Třeboň
 • Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína [326] Nové okno.
  sportovní hřiště venkovní
  Adresa: Táboritská 941/II, Třeboň
 • TJ Jiskra Třeboň [327] Nové okno.
  zimní stadion nekrytý, sportovní hřiště venkovní
  Adresa: Jiráskova 444, Třeboň
 • Turistická ubytovna Tyršak [40] Nové okno.
  sportovní hřiště venkovní
  Adresa: Jiráskova 815, Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 10

Squash, ricochet Squash, ricochet.
 • Bertiny lázně [329] Nové okno.
  Bertiny lázně. bazén krytý pro veřejnost, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis venkovní, sauna pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, sportovní hala / tělocvična, sportovní hřiště venkovní, bowling, petanque / boccia hřiště, vířivka vnitřní pro veřejnost, squash
  Adresa: Tylova 171, Třeboň
 • Internát SOU oděvní [330] Nové okno.
  squash, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, sportovní hala / tělocvična
  Adresa: Táboritská 942, Třeboň
 • Wellnesscentrum Aqua Viva [331] Nové okno.
  Wellnesscentrum Aqua Viva. bazén krytý pro veřejnost, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis vnitřní, sauna pro veřejnost, solárium, parní kabina pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, masáže pro veřejnost, sportovní hala / tělocvična, kulečník - pool, bowling, vířivka vnitřní pro veřejnost, squash
  Adresa: Lázeňská 1001, Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 3

Stolní tenis Stolní tenis.
 • Bertiny lázně [332] Nové okno.
  Bertiny lázně. bazén krytý pro veřejnost, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis venkovní, sauna pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, sportovní hala / tělocvična, sportovní hřiště venkovní, bowling, petanque / boccia hřiště, vířivka vnitřní pro veřejnost, squash
  Adresa: Tylova 171, Třeboň
 • Domov mládeže – Zámek 116 [333] Nové okno.
  stolní tenis vnitřní, fitness centrum / posilovna pouze pro ubytované
  Adresa: Zámek 116, Třeboň
 • Penzion Dvorce [334] Nové okno.
  dětské hřiště, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, dětská herna, sportovní hřiště venkovní, stolní tenis venkovní
  Adresa: Dvorce 50, Třeboň
 • Sport centrum Doubí [335] Nové okno.
  fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis venkovní, stolní tenis vnitřní, sauna pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, masáže pro veřejnost, přírodní koupání, sportovní hala / tělocvična, sportovní hřiště venkovní
  Adresa: Branná 108, Třeboň
 • Ubytování v soukromí [336] Nové okno.
  dětské hřiště, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, stolní tenis venkovní
  Adresa: Odměny 172, Třeboň - Spolí
 • Wellnesscentrum Aqua Viva [337] Nové okno.
  Wellnesscentrum Aqua Viva. bazén krytý pro veřejnost, fitness centrum / posilovna pro veřejnost, stolní tenis vnitřní, sauna pro veřejnost, solárium, parní kabina pro veřejnost, půjčovna sportovních potřeb a vybavení, masáže pro veřejnost, sportovní hala / tělocvična, kulečník - pool, bowling, vířivka vnitřní pro veřejnost, squash
  Adresa: Lázeňská 1001, Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 6

Venkovní koupání Venkovní koupání.
Vodní sporty Vodní sporty.

Služby

Restaurace Restaurace.
Bary, kavárny Bary, kavárny.
Farmy Farmy.
 • Penzion Mlýnský dvůr [97] Nové okno.
  kulečník - karambol, agroturistická farma, mimopstruhový rybářský revír samostatný - vodní nádrž, sportovní hřiště venkovní
  Adresa: Třeboň-Branná 56 (Obora), Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 1

Infocentra Infocentra.
Kongresová a společenská zařízení Kongresová a společenská zařízení.
Kulturní zařízení Kulturní zařízení.
Opravny kol Opravny kol.
 • Bowling bar Hvězda [180] Nové okno.
  Bowling bar Hvězda. bowling, opravna kol, půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  Adresa: Žižkovo náměstí, Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 1

Doprava

Letiště Letiště.
 • Třeboň Dvorce [24] Nové okno.
  plocha pro sportovní létající zařízení (SLZ)
  Adresa: Dvorce 50, Třeboň
 • vyhledaných záznamů: 1

Vlakové zastávky Vlakové zastávky.

Zdravotnictví

Lázeňská zařízení Lázeňská zařízení.
Lékárny Lékárny.

Mapa

Souřadnice: 
 
 
E-shop
Počasí
24.11. 11:20
dnes
Polojasno
3°C
25.11.
zítra
Slabý déšť
10°C / 4°C
26.11.
Neděle
Oblačno
3°C / 2°C
27.11.
Pondělí
Skorojasno
3°C / -1°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

O nás

Anketa

Který cíl na Třeboňsku byste určitě doporučili známým k návštěvě?