Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyJižní MoravaMoravskoslezskoTřeboňskoUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN

Příroda Třeboňska

lekniny v trebonskych vodachTřeboňsko je jednou z mála chráněných krajinných oblastí vyhlášených v rovinaté krajině po staletí kultivované člověkem. Lidé zde již od 12. století cíleně měnili původní nehostinnou močálovitou krajinu v důmyslnou síť umělých stok s množstvím rybníků. Téměř 35 procent rozlohy Třeboňska tvoří lesní porosty a 10 procent vodní plochy.

motyli na trebonskuV rámci programu "Člověk a biosféra" je Třeboňsko zařazeno do sítě biosférických rezervací UNESCO (od r. 1977). V rámci Ramsarské úmluvy, která je zaměřená na ochranu a rozumné využívání přírodních zdrojů, zde byly vyhlášeny dva mezinárodně významné mokřady - od roku 1990 Třeboňské rybníky a od roku 1993 Třeboňská rašeliniště.

skokan zelenyNa území Třeboňska se nachází velké množství různých biotopů, proto zde také potkáme rozličné druhy rostlin a živočichů. V třeboňských rašeliništích, jehličnatých a listnatých lesích a na loukách roste přes 100 druhů chráněných rostlin. Najdeme zde rovněž mnoho vzácných chráněných živočichů (různé druhy motýlů, vážek, pavouků, střevlíků, vodního ptactva a ryb). Celá oblast je proslulá výskytem ohrožené vydry říční a orla mořského.

Nejcennější části Třeboňska představují následující maloplošná zvláště chráněná území.

Národní přírodní rezervace:
Stará řeka, Červené blato, Ruda u Horusic, Velký a Malý Tisý, Brouskův mlýn, rybník Žofinka
Národní přírodní památky:
národní přírodní památka Vizír, národní přírodní památka Terčino údolí, přírodní památka Slepičí Vršek, lesní rybník s rašeliništěm poblíž Chlumu u Třeboně
20 přírodních rezervací:
květnaté bučiny Bukové kopce, říčka Dračice, niva Horní Lužnice, Horusická blata, Krabonošská niva, Losí blato u Mirochova, meandry Lužnice, louky Na Ivance, Novořecké močály, rybník Olšina u Přeseky, pískový přesyp u Vlkova, rašeliniště Hovízna, rašeliniště Pele, rybník Rod u Frahelže, rybník Ruda u Kojákovic, rybníky u Vitmanova, Staré jezero, Široké blato, Trpnouzské blato, rybník Rožmberk, Záblatské louky
5 přírodních památek:
Kozí vršek, Lhota u Dynína, pískovna u Dračice, Slepičí vršek a Soví les.

Objekty na mapě

Podrobné vyhledávání

Výsledky hledání

Parky Parky. (počet: 3)
 • Komenského sady [1] Komenského sady. Městský park kde roste několik cenných dřevin: javor stříbrný, vrby bílé (jedna z nich patří k nejmohutnějším stromům v Třeboni), duby zimní a letní. R. 2004 proběhla rekonstrukce sadů a bylo vysázeno 40 druhů dřevin.
  Adresa: Třeboň
 • Park u Schwarzenberské hrobky [2] Park u Schwarzenberské hrobky. Kruhový park na jižním břehu rybníka Svět, který je zajímavý jak krajinotvorně, tak i z hlediska botanického. Nejmohutnější stromem parku je dub letní uprostřed louky v severní části parku. Je 28 m vysoký a obvod jeho kmene je 484 cm.
  Adresa: Třeboň
 • Třeboň - zámecký park [3] Třeboň - zámecký park. Zámecký park tvoří vzrostlé stromy - duby, lípy, javory, ale také bříza a habr. Mezi nejvýznamnější patří např. trojkmenný buk a dvojkmenný platan.
  Adresa: Třeboň
Naučné stezky Naučné stezky. (počet: 13)
 • Cesta kolem Světa - naučná stezka [4] Stezka začíná v třeboňském lázeňském parku u hotelů Bohemia a Regent a končí u hráze rybníka Svět. Na 16 zastávkách podrobně seznamuje návštěvníky s přírodními a krajinnými hodnotami Třeboňska. Stezka byla vybudována v roce 1985 a kompletně zrekonstruována v letech 1995-7.
  Adresa: Třeboň
 • Červené blato - naučná stezka [5] Okružní stezka na svých 9 informačních tabulích seznamuje s místním přírodním bohatstvím a historií rašeliniště. Začíná v Jiříkově údolí, 17 km jižně od Třeboně a vede převážně po lesních pěšinách a dřevěných chodníčcích. Celková rekonstrukce stezky proběhla v letech 1996-9. Informace na tabulích jsou v českém, anglickém a německém jazyce.
  Adresa: Suchdol nad Lužnicí
 • Naučná stezka Buquoyská krajina [6] Naučná stezka na dvaceti informačních panelech seznamuje s historií a významem architektonických a krajinných památek původního krajinného celku.
  Adresa: Nové Hrady
 • Okolo Třeboně - naučná stezka [7] Na trase je umístěno 22 zastávek s textovou částí v českém a anglickém jazyce. Názorně popisují typické třeboňské prvky, ke kterým nepochybně patří rybníky a rybniční soustavy, rašeliniště, lesní komplexy a mokré louky, včetně rostlinných a živočišných společenstev. Rovněž informuje o historickém vývoji oblasti, včetně prvního osídlení a s tím spojeného využívání a přetváření krajiny člověkem.
  Adresa: Třeboň
 • Pamětí Novohradska - naučná stezka [8] Na stezce je 17 orientačních tabulí seznamujících s historií Novohradska. Trasu je možno rozdělit na několik menších okruhů. V Žumberku si můžeme prohlédnout gotickou tvrz s expozicí jihočeského malovaného nábytku, v Horní Stropnici románský kostel, v obci Dobrá Voda osvěžit u léčivého pramene či navštívit poutní kostel Panny Marie, vykoupat v Veverském rybníku nebo si prohlédnout unikátní Přesličkový rybník.
  Adresa: Nové Hrady
 • Pamětí Vitorazska - naučná stezka [9] Historicko-naučná stezka s 29 zastávkami určená pro cyklisty je jedním z dílů volné trilogie vyprávění o historii života v česko-rakouském pohraničí (ostatní díly jsou Pamětí Slepičích hor, Pamětí Vitorazska). Názvem Vitorazsko je označováno území v oblasti povodí horní Lužnice. Trasa na svých 89 kilometrech vede většinou po zpevněných komunikacích s asfaltovým povrchem.
  Adresa: Nová Ves nad Lužnicí
 • Rožmberk - naučná stezka [10] Rožmberk - naučná stezka. 8 informačních tabulí s českou, anglickou a německou částí seznamuje návštěvníky hlavně s historií vzniku rybníků a rybničních soustav a jejich významem na Třeboňsku. Prostřednictvím dobových obrázků a dokumentů se snaží přiblížit život a dílo našich předků, které je úzce spjato s rázem místní krajiny.
  Adresa: Třeboň
 • Sokolí hnízdo - naučná stezka [11] Absolvování naučné stezky Sokolí hnízdo umožňuje seznámení s většinou typických přirozených i kulturních ekosystémů území Přírodního parku Novohradské hory. Na trase najdeme i několik mohutných památných stromů - staleté duby, buky, jasany, javory i lípy. Začíná u novohradského starého hradu před budovou základní školy a obsahuje 15 orientačních tabulí.
  Adresa: Nové Hrady
 • Stezka zdraví „Hrádeček“ [12] Hlavní náplní stezky je procvičení a rozvoj pohybových schopností (rychlost, síla, vytrvalost, obratnost). Při jednotlivých zastaveních si mohou zájemci vyzkoušet své schopnosti v různých disciplínách - ručkování po žebřinách, skákání do dálky i výšky, lezení na provazovém žebříku, chůze po kládě, vrh špalkem, houpání na houpačce, překážkový běh, šplh na laně, shyby na hrazdě a další.
  Adresa: Třeboň
 • Terčino údolí - naučná stezka [13] Národní přírodní památka Terčino údolí byla budována v průběhu tří století hraběcí rodinou Buquoyů. Okružní stezka vedoucí nenáročným terénem začíná u osady Údolí pod Novými Hrady. 14 orientačních tabulí seznamuje návštěvníky s historií parku i se všemi zajímavostmi, které se zde vyskytují.
  Adresa: Nové Hrady
 • Totalita rozděluje ... - naučná stezka [14] Naučná stezka o ozvěnách totalitních režimů v krajině a lidech. Stezka vychází z Borovan, měří 6 km. Na devíti zastaveních seznamuje s historií čs. opevnění, s událostmi 2. světové války a s životem v pohraničí po 2. světové válce, s železnou oponou v zádech.
  Adresa: Borovany
 • Velký Lomnický - naučná stezka [15] Stezka je 6,5 km dlouhá. Zahrnuje 15 zastavení s informačními panely, které seznamují s historií Lomnice nad Lužnicí, s historií rybníka Velký Lomnický, vodním ptactvem a vodní flórou, s vlastivědnými zajímavostmi zdejší krajiny.
  Adresa: Lomnice nad Lužnicí
 • Veselské pískovny - naučná stezka [16] Veselské pískovny - naučná stezka. Nenáročná okružní naučná stezka vedoucí z parkoviště u pískoven ve Veselí nad Lužnicí seznamuje na 14 orientačních tabulích s českou, anglickou a německou textovou částí s přírodou v okolí štěrkových jezer, historií krajiny a okolních obcí. V letních měsících je možné se vykoupat ve štěrkových jezerech, které zde vznikly po těžbě štěrkopísku v letech 1952 - 1986.
  Adresa: Veselí nad Lužnicí
Národní přírodní památky a rezervace Národní přírodní památky a rezervace. (počet: 8)
Památné stromy a skupiny stromů Památné stromy a skupiny stromů. (počet: 76)
 • Alej u Jemčiny - památné stromořadí [25] Adresa: Novosedly nad Nežárkou
 • Branská dubina [26] Branská dubina. Je to největší skupina dubů na Třeboňsku, dendrologicky velmi významné území. Jedna z mála takových koncentrací mohutných a starých dubů u nás. V minulosti tohle místo sloužilo jako bažantnice.
  Adresa: Branná
 • Buk na Skalkách - památný strom [27] Strom je státem chráněný a jeho věk je odhadován na 150 let. Kmen stromu je od 4 m rozdělený.
  Adresa: Staňkov
 • Buk u hráze rybníka Velká Holná [28] Státem chráněný buk lesní, jeho kmen je již bohužel napadený dřevokaznou houbou. Věk stromu se odhaduje na 150 let. Jeho koruna je řídká a nepravidelná. Strom je v období přirozeného rozpadu a jeho život pomalu končí.
  Adresa: Roseč
 • Douglasky u hájovny Barbora [29] Douglasky u hájovny Barbora. Skupina mohutných douglasek tisolistých, nejmohutnější má obvod kmene 390 cm. Douglasky jsou stromy pocházející z pobřeží severní Ameriky. U nás se začaly vysazovat od r. 1842.
  Adresa: Majdalena
 • Dub Emy Destinové - památný strom [30] Dub Emy Destinové - památný strom. Mohutný dub letní, který má obvod kmene rovných 593 cm a je do něj zasazen obrázek Emy Destinnové, která v těchto místech často rybařila. Stáří stromu je odhadováno na 350 let. Strom se netěší příliš dobrému zdraví. Místo doplňuje malý pomník a informační tabule.
  Adresa: Stříbřec
 • Dub na Meteli - památný strom [31] Nejmohutnější státem chráněný dub letní v okolí Metele roste východně od dvora u malého rybníka. Jeho stáří se odhaduje na 450 let, jeho kmen má obvod 619 cm. Strom se těší dobrému zdraví. V jeho okolí roste hned několik dalších památných dubů.
  Adresa: Val
 • Dub na rozcestí - památný strom [32] Dub letní jehož stáří se odhaduje na 250 let. Strom je chráněný státem. Kmen se rozděluje do pěti větví, které tvoří bohatou korunu. Strom se těší dobrému zdraví.
  Adresa: Chlum u Třeboně
 • Dub u Dolního Zlatníka - památný strom [34] Dub u Dolního Zlatníka - památný strom. Dub letní jehož věk se odhaduje na 200 let. Strom má rovný kmen, který vrůstá do hráze. Dub se těší dobrému zdraví.
  Adresa: Třeboň
 • Dub u garáží [35] Jedná se o největší dub letní v Suchdole nad Lužnicí. Kousek kmene stromu je bez kůry, zřejmě byl zasažen bleskem. Dub se těší dobrému zdraví.
  Adresa: Suchdol nad Lužnicí
 • Dub U Janů [36] Dub U Janů. Mohutný dub u samoty u Janů s velkou centrální dutinou. Na stromě byl pozorován výskyt tesaříka obrovského, což je zvláště chráněný druh hmyzu, který dorůstá do velikosti přes 5 cm.
  Adresa: Majdalena
 • Dub u Jemčiny - památný strom [37] Adresa: Novosedly nad Nežárkou
 • Dub u Karštejna 2 - památný strom [39] Oblast okolo Karštejna je na stromy velmi bohatá. Dva velké duby letní rostou na svahu bývalé hráze. Severnější a menší dub má kmen s obvodem 598 cm. Strom je 29 m vysoký a je chráněný státem. Jeho věk se odhaduje na 400 let. Nedaleko za ním roste větší dub s kmenem o obvodu 713 cm jeho stáří se odhaduje na 450 let.
  Adresa: Val
 • Dub u Nežárky - památný strom [41] Státem chráněný dub letní roste na louce na pravém břehu Nežárky mezi Jemčinou a Zadním dvorem. Je to největší dub Třeboňska. Obvod jeho kmene je 848 cm a je 25 m vysoký. Strom je v poměrně dobrém zdravotním stavu. Jeho věk je odhadován na 400 let.
  Adresa: Jemčina
 • Dub u Pekelné brány [43] Dub u Pekelné brány. Dub letní rostoucí uprostřed louky mezi Zlatou a Podřezanskou stokou. Velmi zachovalý solitérní dub, se zřetelnými kořenovými náběhy. V kmeni stromu je prokázaný výskyt chráněného brouka tesaříka obrovského.
  Adresa: Třeboň
 • Dub u Podsedku 1 - památný strom [44] Hráz bývalého rybníka v lesích u pravého břehu Nežárky. Rostou zde 400 – 450 let staré stromy. Některé duby letní jsou státem chráněné památné stromy. Největší pozornost si jistě zaslouží nejmohutnější z nich, jehož obvod kmene je 555 cm a jeho výška kolem 25 m.
  Adresa: Val
 • Dub u rybníka Velké Stavidlo - památný strom [48] Dub u rybníka Velké Stavidlo - památný strom. Dub letní jehož stáří se odhaduje na 300 let. Jeho kmen je dutý. Na stromě byl zaznamenán výskyt tesaříka obrovského, což je zvláště chráněný druh hmyzu.
  Adresa: Třeboň
 • Dub u Velkého Tisého - památný strom [53] Mohutný dub v areálu sádek, jehož kmen vrůstá do hráze. Kmen v obvodu měří 599 cm. Strom má bohatou korunu a je 22,5 m vysoký. Jeho věk se odhaduje na 300 let. Dub je chráněný památný strom, což dokazuje cedule se státním znakem.
  Adresa: Lomnice nad Lužnicí
 • Dub u Vrchů [54] Dub u Vrchů. Dub letní jehož velká válcovitá koruna je již vidět z dálky. Strom má mohutný kmen a těší se dobrému zdraví. Tvarem své koruny a mohutností kmene se strom řadí mezi místní krajinné dominanty.
  Adresa: Třeboň
 • Dub u Zadního dvora 1 - památný strom [55] Adresa: Novosedly nad Nežárkou
 • Dub u Zadního dvora 2 - památný strom [56] Adresa: Novosedly nad Nežárkou
 • Dub u Zadního dvora 3 - památný strom [57] Adresa: Novosedly nad Nežárkou
 • Dub u Zadního dvora 4 - památný strom [58] Několik památných dubů letních. Jeden z nich má košatou korunu a obvod kmene 633 cm. Strom je chráněný státem a jeho stáří je odhadováno na 350 let. V okolí Zadního Dvora rostou i další stromy, které rozhodně stojí za zhlédnutí, některé z nich jsou chráněné státem.
  Adresa: Novosedly nad Nežárkou
 • Dub u Zadního dvora 5 - památný strom [59] Adresa: Novosedly nad Nežárkou
 • Dub u Zadního dvora 6 - památný strom [60] Adresa: Novosedly nad Nežárkou
 • Dub v Mláce - památný strom [61] Statný dub letní, který působí starobylým dojmem. Jeho stáří se odhaduje na 300 let. Strom je chráněný státem a od r. 1987 je vyhlášen jako památný. Obvod kmene je 677 cm. R. 2006 byl odborně ošetřen, což by mělo prodloužit jeho život.
  Adresa: Novosedly nad Nežárkou - Mláka
 • Duby na hrázi Humlenského rybníka [62] Duby na hrázi Humlenského rybníka. Kolem 17 velkých dubů letních (obvody 4 - 5 m) na hrázi Humlenského rybníka. Nejmohutnější z nich je již v bídném stavu, v kmeni má puklinu a olámané větvě.
  Adresa: Třeboň
 • Duby na hrázi rybníka Rožmberk - památné stromořadí [63] Na hrázi rybníka Rožmberk a v jejím svahu roste 76 státem chráněných dubů (stáří stromů od 150 - 400 let). Celá řada z nich je již ve stádiu rozkladu. V této oblasti je prokázaný výskyt celé řady chráněných druhů hmyzu (tesařík obrovský).
  Adresa: Lužnice
 • Duby na hrázi rybníku Kanclíře [64] Duby na hrázi rybníku Kanclíře. Mohutné duby letní na jižní části hráze rybníka Starého Kanclíře. Jeden roste u ohybu hráze, jeho kmen je porostlý mechem a jeho obvod je 591 cm. V jeho blízkosti roste další dub, který má na kmeni velkou dutou zduřeninu.
  Adresa: Chlum u Třeboně
 • Duby na hrázi rybníku Naděje [65] Na hrázi mezi vsí Klec a jižním cípem rybníka Naděje roste velký dub letní, který má bohatou korunu a těší se dobrému zdraví. Další dva duby rostou u jihozápadního cípu rybníka. Na straně hráze nad rybníkem roste další dub chráněný státem.
  Adresa: Frahelž
 • Duby na hrázi Záblatského rybníka [66] Čtyři mohutné duby na hrázi Záblatského rybníka. První dub u výpusti má kmen s obvodem 479 cm. Druhý dub o kousek jižněji má kmen o obvodu 505 cm. Třetí dub na návodní straně ve svahu hráze má kmen o obvodu 513 cm. Čtvrtý nejmohutnější roste mezi cestou z hráze dolů a pomníkem pozemkové reformy. Jeho kmen má obvod 540 cm.
  Adresa: Záblatí
 • Duby pod sádkami [67] Dub letní s obvodem kmene 529 cm. Strom je skoro 30 m vysoký a jeví se být zdravý. Další o něco menší dub bizarního vzhledu roste nedaleko (na protějším břehu Zlaté stoky). Má nakloněný dutý kmen, jeho obvod je 478 cm. Byl na něm prokázán výskyt chráněného brouka - tesaříka obrovského.
  Adresa: Třeboň
 • Duby u Novořecké Bašty [68] Duby u Novořecké Bašty. Čtyři duby letní, největší z nich má obvod 623 cm. Zbývající tři mají obvody kmene 487 cm, 433 cm, 454 cm.
  Adresa: Třeboň
 • Duby u Zlaté stoky [69] Duby u Zlaté stoky. Dvojice velkých dubů letních na pravém břehu Zlaté stoky. První jihovýchodní strom má obvod kmene 564 cm. Druhý severozápadní je mohutnější a má obvod kmene 599 cm.
  Adresa: Třeboň
 • Duby v okolí Dvoru Cikar [70] V jeho okolí dvora roste několik dubů letních. V jeho sousedství je rybník Popelov, u jehož hráze roste mohutný dub. Největší a nejhezčí z dubů se nachází na okraji lesa (750 m jihovýchodně od dvora). Strom se těší dobrému zdraví.
  Adresa: Kardašova Řečice
 • Dub zimní [71] Dub zimní. Jedná se o jediný velký dub zimní na Třeboňsku, ale zdaleka není tak mohutný jako některé duby letní. Roste u levého břehu Zlaté stoky.
  Adresa: Majdalena
 • Hloh u Tylova domku [72] Hloh u Tylova domku. Hloh jednosemenný patřící mezi 3 památné chráněné hlohy u nás. Ten třeboňský je z nich nejmohutnější. Obvod jeho kmene je 248 cm, je 7,5 m vysoký a jeho stáří se odhaduje na 200 let.
  Adresa: Třeboň
 • Hráz Opatovického rybníka [73] Hráz Opatovického rybníka. Na hrázi roste přes 400 dubů letních, ale asi pouze 13 z nich je mohutnějších (obvod kmene kolem 5 m). Největší je dutý dub, jehož kmen má obvod 627 cm. Na stromě je prokázaný výskyt chráněného tesaříka obrovského.
  Adresa: Třeboň
 • Hrušeň v Hrachovišti [74] Hrušeň v Hrachovišti. Hrušeň obecná rostoucí na východním konci obce Hrachoviště. Její stáří se odhaduje až na 500 let. Kmen má obvod 293 cm. Hrušeň byla jedním z finalistů ankety Strom roku 2007.
  Adresa: Hrachoviště
 • Jalovce na Mšálech [75] Skupina jalovců obecných na poloostrově mezi rybníky Svatojánský a Kaňov. Dříve bylo území rezervací. V důsledku nedostatečné péče místo zarostlo a rezervace byla zrušena.
  Adresa: Třeboň
 • Javor klen - památný strom [76] Stáří stromu je odhadováno na 200 let. Obvod jeho kmene je 439 cm. Javor je skoro 20 m vysoký.
  Adresa: České Velenice
 • Javor klen [77] Javor klen v jihovýchodní části obce. Strom má rovný kmen a pravidelnou korunu, těší se dobrému zdraví. Obvod jeho kmene je 391 cm. Strom je skoro 22 m vysoký.
  Adresa: Chlum u Třeboně - Žíteč
 • Jilm drsný [78] Jilm roste na okraji města v místě zvaném "U Schiertzů". Strom má pravidelnou korunu a těší se dobrému zdraví. Obvod kmene jilmu je 327 cm. Strom je přes 20 m vysoký.
  Adresa: České Velenice
 • Jilm u Hradecké brány - památný strom [79] Jilm u Hradecké brány - památný strom. Jilm habrolistý rostoucí v Dukelské ulici. Strom má velkou korunu a těší se dobrému zdraví. Jeho stáří se odhaduje na 150 let. Jilm je od roku 2003 státem chráněný. Obvod jeho kmene je 382 cm. Strom je 20 m vysoký.
  Adresa: Třeboň
 • Jilm v Nové Vsi [80] Mohutný jilm drsný, který roste ve vsi na svahu nad rybníkem. Strom patří mezi největší svého druhu v ČR. Jilm má obvod kmene 438 cm a je 26 m vysoký.
  Adresa: Nová Ves nad Lužnicí
 • Jinan dvoulaločný [81] V současnosti největší třeboňský jinan dvoulaločný, roste naproti autobusovému nádraží. Obvod kmene stromu je 165 cm a je 15 m vysoký.
  Adresa: Třeboň
 • Komenského sady [82] Komenského sady. Městský park kde roste několik cenných dřevin: javor stříbrný, vrby bílé (jedna z nich patří k nejmohutnějším stromům v Třeboni), duby zimní a letní. R. 2004 proběhla rekonstrukce sadů a bylo vysázeno 40 druhů dřevin.
  Adresa: Třeboň
 • Krčínův Dub na Hradečku [84] Krčínův Dub na Hradečku. Dub letní na hrázi bývalého rybníka Hradeček. Na stromě byl prokázán výskyt chráněného tesaříka obrovského. Dub je 20 m vysoký a obvod jeho kmene je 619 cm.
  Adresa: Třeboň
 • Lípa u lomu - památný strom [85] Státem chráněná lípa rostoucí na kopci severně od Staňkova. Strom má dutý kmen a objemnou korunu. Stáří lípy se odhaduje na 200 let. Strom je přes 20 m vysoký a obvod kmene má 544 cm.
  Adresa: Staňkov
 • Lípa u Opatovického mlýna - památný strom [86] Lípa u Opatovického mlýna - památný strom. Lípa rostoucí 50 m východně od Opatovického mlýna. Strom má bohatou korunu. Obvod kmene stromu je 596 cm a je 29 m vysoký. Stáří lípy je odhadováno na 200 let. Strom je chráněný státem.
  Adresa: Třeboň
 • Lípa u Planinského rybníka - památný strom [87] Lípa malolistá je strom chráněný státem, její stáří se odhaduje na 150 let. Strom má válcovitou korunu.
  Adresa: Chlum u Třeboně - Lutová
 • Majdalenský dub - památný strom [89] Majdalenský dub - památný strom. Památný dub rostoucí na břehu Zlaté stoky u motorestu „Pod dubem“ je strom chráněný státem. Jeho věk se odhaduje na 300 let. Obvod kmene je 740 cm. Strom roste na trase cyklistické naučné stezky Okolo Třeboně.
  Adresa: Majdalena
 • Novořecká hráz [90] Novořecká hráz. Na hrázi a v jejím okolí roste nejvíce velkých dubů letních na Třeboňsku. V r. 1982 jich bylo vybráno 96, které jsou chráněny státem. Jejich věk je odhadován na 200 - 400 let. Největší z nich má obvod kmene 720 cm a je 25 m vysoký.
  Adresa: Stříbřec
 • Park u Schwarzenberské hrobky [91] Park u Schwarzenberské hrobky. Kruhový park na jižním břehu rybníka Svět, který je zajímavý jak krajinotvorně, tak i z hlediska botanického. Nejmohutnější stromem parku je dub letní uprostřed louky v severní části parku. Je 28 m vysoký a obvod jeho kmene je 484 cm.
  Adresa: Třeboň
 • Prales na Nové řece [92] Prales mezi Novou řekou a Novořeckou hrází. Vyskytují se zde zejména duby letní (až 5 m silné), lípy atd. Řada z nich je ale polámaná a již ve stádiu rozkladu. Velmi cenný je zde žijící hmyz, ptáci a další.
  Adresa: Třeboň
 • Prales na Staré řece [93] Velmi starý prales v národní přírodní rezervaci Stará řeka (mezi samotami U Bouckých a U Dušáků). Mezi říčními rameny se tu vytvořilo několik ostrovů, mezi kterými je možné přejít jen po kmenech padlých stromů.
  Adresa: Třeboň
 • Smrk [94] Smrk ztepilý asi 1 km severně od Staňkova. Strom roste v mladším smrkovém porostu, dříve zřejmě rostl na volném prostranství. Smrk je 35 m vysoký a obvod jeho kmene je 35 m.
  Adresa: Staňkov
 • Smrky ztepilé [95] Skupina smrků ztepilých skrytá uprostřed lesa. Ze zavětvení stromů až k zemi lze usuzovat, že dříve rostly na volném prostranství. Několik z nich je vyvrácených a již ve stádiu rozkladu.
  Adresa: Majdalena
 • Stříbřecká hrušeň - památný strom [96] Stříbřecká hrušeň - památný strom. Památná hrušeň rostoucí nad vesnicí Stříbřec. Strom tvoří dva srostlé kmeny a jeho výška je skoro 13 m. Jeho stáří se odhaduje na 100 let.
  Adresa: Stříbřec
 • Trnovník akát [97] Jedná se zřejmě o nejmohutnější akát na Třeboňsku. Kmen stromu má kuželovitý tvar, který se dělí na 3 menší větve tvořící korunu. Trnovníky pochází ze Severní Ameriky, do Evropy byly dovezeny kolem r. 1640.
  Adresa: Lužnice
 • Třeboň - zámecký park [98] Třeboň - zámecký park. Zámecký park tvoří vzrostlé stromy - duby, lípy, javory, ale také bříza a habr. Mezi nejvýznamnější patří např. trojkmenný buk a dvojkmenný platan.
  Adresa: Třeboň
 • Třešeň [99] Jedna z největších třešní na Třeboňsku. Roste v Suchdole nad Lužnicí u železničního přejezdu silnice na Klikov. Strom je 16 m vysoký a obvod jeho kmene je 347 cm.
  Adresa: Suchdol nad Lužnicí
 • Vršské doubí - památná skupina stromů [100] Vršské doubí - památná skupina stromů. Skupina dubů letních v loukách u břehu Opatovického rybníka, nedaleko bývalého dvora Vrchy. Duby zde rostou ve dvou skupinách - v jižní osm, v severní sedm. Většina z nich se těší dobrému zdravotnímu stavu. Od r. 2001 jsou stromy chráněné státem.
  Adresa: Třeboň
Přírodní památky a rezervace Přírodní památky a rezervace. (počet: 3)
 • Dračice - přírodní rezervace [101] Rezervace chrání část toku řeky v úzkém údolí mezi státní hranicí s Rakouskem a Klikovem. Rezervace je útočištěm významných populací ohrožených živočichů. V údolí bývaly největší železárny v Čechách.
  Adresa: Suchdol nad Lužnicí
 • Písečný přesyp u Vlkova - přírodní rezervace [102] Zachovalá písečná duna s ojedinělým nízkým porostem borovic.
  Adresa: Vlkov
 • Slepičí vršek - přírodní památka [103] Přírodní památka (od r. 1955) severně od obce Lužnice. Je tvořena písečným přesypem se zachovaným původním tvarem. Je to jedna z mála ukázek vátých písků v jižních Čechách. V oblasti je možné nalézt zejména blanokřídlý hmyz, ještěrky obecné. Flóra je zastoupená především borovicí.
  Adresa: Lužnice

Mapa

Souřadnice: 
 
 

Aktuality z Třeboňska RSS.

.

Historické toulky Třeboní - duben 2014

Historie Třeboně vyprávěná dvorní dámou, kuchařkou a dvořanem. Pondělky jsou věnovány historii Rožmberků, ve středu chodíme po stopách Schwarzenberků. Začátek obou prohlídek je u kašny na náměstí. Historické... více »»

O princezně solimánské - 30.3. 2014

Spolek třeboňského loutkového divadla Vás srdečně zve na premiéru pohádky podle Karla Čapka O princezně solimánské neděle 30.3.2014 v 15.30 hod., loutkové divadlo v Třeboni více »»

Okolo Třeboně - červen 2014

Festival Okolo Třeboně nabídne hvězdy i symfonické fúze. Kapela Kryštof a zpěvák Petr Kolář budou patřit k největším hvězdám letošního multižánrového festivalu Okolo Třeboně, jehož 23. ročník se odehraje... více »»

Den Země a sázení stromů - 22.4. 2014

Třeboňské mateřské školy oslaví společně v úterý 22. dubna 2014 Den Země na Louce u Zlaté stoky pod hrází rybníka Svět. Děti z každé školky si dopoledne zasadí svůj strom pod odborným dohledem pana Bohdana... více »»

E-shop
Penzion Vratislavský dům Třeboň.
Počasí
20.4. 2:20
dnes
Polojasno
10°C
21.4.
zítra
Dešťové přeháňky
18°C / 6°C
22.4.
Úterý
Dešťové přeháňky
20°C / 9°C
23.4.
Středa
Dešťové přeháňky
22°C / 8°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

O nás

Anketa

Který cíl na Třeboňsku byste určitě doporučili známým k návštěvě?