Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyJižní MoravaMoravskoslezskoTřeboňskoUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN

Příroda Třeboňska

lekniny v trebonskych vodachTřeboňsko je jednou z mála chráněných krajinných oblastí vyhlášených v rovinaté krajině po staletí kultivované člověkem. Lidé zde již od 12. století cíleně měnili původní nehostinnou močálovitou krajinu v důmyslnou síť umělých stok s množstvím rybníků. Téměř 35 procent rozlohy Třeboňska tvoří lesní porosty a 10 procent vodní plochy.

motyli na trebonskuV rámci programu "Člověk a biosféra" je Třeboňsko zařazeno do sítě biosférických rezervací UNESCO (od r. 1977). V rámci Ramsarské úmluvy, která je zaměřená na ochranu a rozumné využívání přírodních zdrojů, zde byly vyhlášeny dva mezinárodně významné mokřady - od roku 1990 Třeboňské rybníky a od roku 1993 Třeboňská rašeliniště.

skokan zelenyNa území Třeboňska se nachází velké množství různých biotopů, proto zde také potkáme rozličné druhy rostlin a živočichů. V třeboňských rašeliništích, jehličnatých a listnatých lesích a na loukách roste přes 100 druhů chráněných rostlin. Najdeme zde rovněž mnoho vzácných chráněných živočichů (různé druhy motýlů, vážek, pavouků, střevlíků, vodního ptactva a ryb). Celá oblast je proslulá výskytem ohrožené vydry říční a orla mořského.

Nejcennější části Třeboňska představují následující maloplošná zvláště chráněná území.

Národní přírodní rezervace:
Stará řeka, Červené blato, Ruda u Horusic, Velký a Malý Tisý, Brouskův mlýn, rybník Žofinka
Národní přírodní památky:
národní přírodní památka Vizír, národní přírodní památka Terčino údolí, přírodní památka Slepičí Vršek, lesní rybník s rašeliništěm poblíž Chlumu u Třeboně
20 přírodních rezervací:
květnaté bučiny Bukové kopce, říčka Dračice, niva Horní Lužnice, Horusická blata, Krabonošská niva, Losí blato u Mirochova, meandry Lužnice, louky Na Ivance, Novořecké močály, rybník Olšina u Přeseky, pískový přesyp u Vlkova, rašeliniště Hovízna, rašeliniště Pele, rybník Rod u Frahelže, rybník Ruda u Kojákovic, rybníky u Vitmanova, Staré jezero, Široké blato, Trpnouzské blato, rybník Rožmberk, Záblatské louky
5 přírodních památek:
Kozí vršek, Lhota u Dynína, pískovna u Dračice, Slepičí vršek a Soví les.

Objekty na mapě

Podrobné vyhledávání

Výsledky hledání

Národní přírodní památky a rezervace Národní přírodní památky a rezervace. (počet: 8)
Parky Parky. (počet: 3)
 • Komenského sady Komenského sady. Městský park kde roste několik cenných dřevin: javor stříbrný, vrby bílé (jedna z nich patří k nejmohutnějším stromům v Třeboni), duby zimní a letní. R. 2004 proběhla rekonstrukce sadů a bylo vysázeno 40 druhů dřevin.
  Adresa: Třeboň
 • Park u Schwarzenberské hrobky Park u Schwarzenberské hrobky. Kruhový park na jižním břehu rybníka Svět, který je zajímavý jak krajinotvorně, tak i z hlediska botanického. Nejmohutnější stromem parku je dub letní uprostřed louky v severní části parku. Je 28 m vysoký a obvod jeho kmene je 484 cm.
  Adresa: Třeboň
 • Třeboň - zámecký park Třeboň - zámecký park. Zámecký park tvoří vzrostlé stromy - duby, lípy, javory, ale také bříza a habr. Mezi nejvýznamnější patří např. trojkmenný buk a dvojkmenný platan.
  Adresa: Třeboň
Naučné stezky Naučné stezky. (počet: 13)
 • Červené blato - naučná stezka Okružní stezka na svých 9 informačních tabulích seznamuje s místním přírodním bohatstvím a historií rašeliniště. Začíná v Jiříkově údolí, 17 km jižně od Třeboně a vede převážně po lesních pěšinách a dřevěných chodníčcích. Celková rekonstrukce stezky proběhla v letech 1996-9. Informace na tabulích jsou v českém, anglickém a německém jazyce.
  Adresa: Suchdol nad Lužnicí
 • Cesta kolem Světa - naučná stezka Stezka začíná v třeboňském lázeňském parku u hotelů Bohemia a Regent a končí u hráze rybníka Svět. Na 16 zastávkách podrobně seznamuje návštěvníky s přírodními a krajinnými hodnotami Třeboňska. Stezka byla vybudována v roce 1985 a kompletně zrekonstruována v letech 1995-7.
  Adresa: Třeboň
 • Naučná stezka Buquoyská krajina Naučná stezka na dvaceti informačních panelech seznamuje s historií a významem architektonických a krajinných památek původního krajinného celku.
  Adresa: Nové Hrady
 • Okolo Třeboně - naučná stezka Na trase je umístěno 22 zastávek s textovou částí v českém a anglickém jazyce. Názorně popisují typické třeboňské prvky, ke kterým nepochybně patří rybníky a rybniční soustavy, rašeliniště, lesní komplexy a mokré louky, včetně rostlinných a živočišných společenstev. Rovněž informuje o historickém vývoji oblasti, včetně prvního osídlení a s tím spojeného využívání a přetváření krajiny člověkem.
  Adresa: Třeboň
 • Pamětí Novohradska - naučná stezka Na stezce je 17 orientačních tabulí seznamujících s historií Novohradska. Trasu je možno rozdělit na několik menších okruhů. V Žumberku si můžeme prohlédnout gotickou tvrz s expozicí jihočeského malovaného nábytku, v Horní Stropnici románský kostel, v obci Dobrá Voda osvěžit u léčivého pramene či navštívit poutní kostel Panny Marie, vykoupat v Veverském rybníku nebo si prohlédnout unikátní Přesličkový rybník.
  Adresa: Nové Hrady
 • Pamětí Vitorazska - naučná stezka Historicko-naučná stezka s 29 zastávkami určená pro cyklisty je jedním z dílů volné trilogie vyprávění o historii života v česko-rakouském pohraničí (ostatní díly jsou Pamětí Slepičích hor, Pamětí Vitorazska). Názvem Vitorazsko je označováno území v oblasti povodí horní Lužnice. Trasa na svých 89 kilometrech vede většinou po zpevněných komunikacích s asfaltovým povrchem.
  Adresa: Nová Ves nad Lužnicí
 • Rožmberk - naučná stezka Rožmberk - naučná stezka. 8 informačních tabulí s českou, anglickou a německou částí seznamuje návštěvníky hlavně s historií vzniku rybníků a rybničních soustav a jejich významem na Třeboňsku. Prostřednictvím dobových obrázků a dokumentů se snaží přiblížit život a dílo našich předků, které je úzce spjato s rázem místní krajiny.
  Adresa: Třeboň
 • Sokolí hnízdo - naučná stezka Absolvování naučné stezky Sokolí hnízdo umožňuje seznámení s většinou typických přirozených i kulturních ekosystémů území Přírodního parku Novohradské hory. Na trase najdeme i několik mohutných památných stromů - staleté duby, buky, jasany, javory i lípy. Začíná u novohradského starého hradu před budovou základní školy a obsahuje 15 orientačních tabulí.
  Adresa: Nové Hrady
 • Stezka zdraví „Hrádeček“ Hlavní náplní stezky je procvičení a rozvoj pohybových schopností (rychlost, síla, vytrvalost, obratnost). Při jednotlivých zastaveních si mohou zájemci vyzkoušet své schopnosti v různých disciplínách - ručkování po žebřinách, skákání do dálky i výšky, lezení na provazovém žebříku, chůze po kládě, vrh špalkem, houpání na houpačce, překážkový běh, šplh na laně, shyby na hrazdě a další.
  Adresa: Třeboň
 • Terčino údolí - naučná stezka Terčino údolí - naučná stezka. Národní přírodní památka Terčino údolí byla budována v průběhu tří století hraběcí rodinou Buquoyů. Okružní stezka vedoucí nenáročným terénem začíná u osady Údolí pod Novými Hrady. 14 orientačních tabulí seznamuje návštěvníky s historií parku i se všemi zajímavostmi, které se zde vyskytují.
  Adresa: Nové Hrady
 • Totalita rozděluje ... - naučná stezka Naučná stezka o ozvěnách totalitních režimů v krajině a lidech. Stezka vychází z Borovan, měří 6 km. Na devíti zastaveních seznamuje s historií čs. opevnění, s událostmi 2. světové války a s životem v pohraničí po 2. světové válce, s železnou oponou v zádech.
  Adresa: Borovany
 • Velký Lomnický - naučná stezka Stezka je 6,5 km dlouhá. Zahrnuje 15 zastavení s informačními panely, které seznamují s historií Lomnice nad Lužnicí, s historií rybníka Velký Lomnický, vodním ptactvem a vodní flórou, s vlastivědnými zajímavostmi zdejší krajiny.
  Adresa: Lomnice nad Lužnicí
 • Veselské pískovny - naučná stezka Veselské pískovny - naučná stezka. Nenáročná okružní naučná stezka vedoucí z parkoviště u pískoven ve Veselí nad Lužnicí seznamuje na 14 orientačních tabulích s českou, anglickou a německou textovou částí s přírodou v okolí štěrkových jezer, historií krajiny a okolních obcí. V letních měsících je možné se vykoupat ve štěrkových jezerech, které zde vznikly po těžbě štěrkopísku v letech 1952 - 1986.
  Adresa: Veselí nad Lužnicí
Památné stromy a skupiny stromů Památné stromy a skupiny stromů. (počet: 77)
 • Alej u Jemčiny - památné stromořadí Adresa: Novosedly nad Nežárkou
 • Branská dubina Branská dubina. Je to největší skupina dubů na Třeboňsku, dendrologicky velmi významné území. Jedna z mála takových koncentrací mohutných a starých dubů u nás. V minulosti tohle místo sloužilo jako bažantnice.
  Adresa: Branná
 • Buk na Skalkách - památný strom Strom je státem chráněný a jeho věk je odhadován na 150 let. Kmen stromu je od 4 m rozdělený.
  Adresa: Staňkov
 • Buk u hráze rybníka Velká Holná Státem chráněný buk lesní, jeho kmen je již bohužel napadený dřevokaznou houbou. Věk stromu se odhaduje na 150 let. Jeho koruna je řídká a nepravidelná. Strom je v období přirozeného rozpadu a jeho život pomalu končí.
  Adresa: Roseč
 • Douglasky u hájovny Barbora Douglasky u hájovny Barbora. Skupina mohutných douglasek tisolistých, nejmohutnější má obvod kmene 390 cm. Douglasky jsou stromy pocházející z pobřeží severní Ameriky. U nás se začaly vysazovat od r. 1842.
  Adresa: Majdalena
 • Dub Emy Destinové - památný strom Dub Emy Destinové - památný strom. Mohutný dub letní, který má obvod kmene rovných 593 cm a je do něj zasazen obrázek Emy Destinnové, která v těchto místech často rybařila. Stáří stromu je odhadováno na 350 let. Strom se netěší příliš dobrému zdraví. Místo doplňuje malý pomník a informační tabule.
  Adresa: Stříbřec
 • Dub letní - památný strom Adresa: Mladošovice
 • Dub na Meteli - památný strom Nejmohutnější státem chráněný dub letní v okolí Metele roste východně od dvora u malého rybníka. Jeho stáří se odhaduje na 450 let, jeho kmen má obvod 619 cm. Strom se těší dobrému zdraví. V jeho okolí roste hned několik dalších památných dubů.
  Adresa: Val
 • Dub na rozcestí - památný strom Dub letní jehož stáří se odhaduje na 250 let. Strom je chráněný státem. Kmen se rozděluje do pěti větví, které tvoří bohatou korunu. Strom se těší dobrému zdraví.
  Adresa: Chlum u Třeboně
 • Dub u Dolního Zlatníka - památný strom Dub u Dolního Zlatníka - památný strom. Dub letní jehož věk se odhaduje na 200 let. Strom má rovný kmen, který vrůstá do hráze. Dub se těší dobrému zdraví.
  Adresa: Třeboň
 • Dub u garáží Jedná se o největší dub letní v Suchdole nad Lužnicí. Kousek kmene stromu je bez kůry, zřejmě byl zasažen bleskem. Dub se těší dobrému zdraví.
  Adresa: Suchdol nad Lužnicí
 • Dub U Janů Dub U Janů. Mohutný dub u samoty u Janů s velkou centrální dutinou. Na stromě byl pozorován výskyt tesaříka obrovského, což je zvláště chráněný druh hmyzu, který dorůstá do velikosti přes 5 cm.
  Adresa: Majdalena
 • Dub u Jemčiny - památný strom Adresa: Novosedly nad Nežárkou
 • Dub u Karštejna 2 - památný strom Oblast okolo Karštejna je na stromy velmi bohatá. Dva velké duby letní rostou na svahu bývalé hráze. Severnější a menší dub má kmen s obvodem 598 cm. Strom je 29 m vysoký a je chráněný státem. Jeho věk se odhaduje na 400 let. Nedaleko za ním roste větší dub s kmenem o obvodu 713 cm jeho stáří se odhaduje na 450 let.
  Adresa: Val
 • Dub u Nežárky - památný strom Dub u Nežárky - památný strom. Státem chráněný dub letní roste na louce na pravém břehu Nežárky mezi Jemčinou a Zadním dvorem. Je to největší dub Třeboňska. Obvod jeho kmene je 848 cm a je 25 m vysoký. Strom je v poměrně dobrém zdravotním stavu. Jeho věk je odhadován na 400 let.
  Adresa: Jemčina
 • Dub u Pekelné brány Dub u Pekelné brány. Dub letní rostoucí uprostřed louky mezi Zlatou a Podřezanskou stokou. Velmi zachovalý solitérní dub, se zřetelnými kořenovými náběhy. V kmeni stromu je prokázaný výskyt chráněného brouka tesaříka obrovského.
  Adresa: Třeboň
 • Dub u Podsedku 1 - památný strom Hráz bývalého rybníka v lesích u pravého břehu Nežárky. Rostou zde 400 – 450 let staré stromy. Některé duby letní jsou státem chráněné památné stromy. Největší pozornost si jistě zaslouží nejmohutnější z nich, jehož obvod kmene je 555 cm a jeho výška kolem 25 m.
  Adresa: Val
 • Dub u rybníka Velké Stavidlo - památný strom Dub u rybníka Velké Stavidlo - památný strom. Dub letní jehož stáří se odhaduje na 300 let. Jeho kmen je dutý. Na stromě byl zaznamenán výskyt tesaříka obrovského, což je zvláště chráněný druh hmyzu.
  Adresa: Třeboň
 • Dub u Velkého Tisého - památný strom Mohutný dub v areálu sádek, jehož kmen vrůstá do hráze. Kmen v obvodu měří 599 cm. Strom má bohatou korunu a je 22,5 m vysoký. Jeho věk se odhaduje na 300 let. Dub je chráněný památný strom, což dokazuje cedule se státním znakem.
  Adresa: Lomnice nad Lužnicí
 • Dub u Vrchů Dub u Vrchů. Dub letní jehož velká válcovitá koruna je již vidět z dálky. Strom má mohutný kmen a těší se dobrému zdraví. Tvarem své koruny a mohutností kmene se strom řadí mezi místní krajinné dominanty.
  Adresa: Třeboň
 • Dub u Zadního dvora 1 - památný strom Adresa: Novosedly nad Nežárkou
 • Dub u Zadního dvora 2 - památný strom Adresa: Novosedly nad Nežárkou
 • Dub u Zadního dvora 3 - památný strom Adresa: Novosedly nad Nežárkou
 • Dub u Zadního dvora 4 - památný strom Několik památných dubů letních. Jeden z nich má košatou korunu a obvod kmene 633 cm. Strom je chráněný státem a jeho stáří je odhadováno na 350 let. V okolí Zadního Dvora rostou i další stromy, které rozhodně stojí za zhlédnutí, některé z nich jsou chráněné státem.
  Adresa: Novosedly nad Nežárkou
 • Dub u Zadního dvora 5 - památný strom Adresa: Novosedly nad Nežárkou
 • Dub u Zadního dvora 6 - památný strom Adresa: Novosedly nad Nežárkou
 • Dub v Mláce - památný strom Statný dub letní, který působí starobylým dojmem. Jeho stáří se odhaduje na 300 let. Strom je chráněný státem a od r. 1987 je vyhlášen jako památný. Obvod kmene je 677 cm. R. 2006 byl odborně ošetřen, což by mělo prodloužit jeho život.
  Adresa: Novosedly nad Nežárkou - Mláka
 • Duby na hrázi Humlenského rybníka Duby na hrázi Humlenského rybníka. Kolem 17 velkých dubů letních (obvody 4 - 5 m) na hrázi Humlenského rybníka. Nejmohutnější z nich je již v bídném stavu, v kmeni má puklinu a olámané větvě.
  Adresa: Třeboň
 • Duby na hrázi rybníka Rožmberk - památné stromořadí Na hrázi rybníka Rožmberk a v jejím svahu roste 76 státem chráněných dubů (stáří stromů od 150 - 400 let). Celá řada z nich je již ve stádiu rozkladu. V této oblasti je prokázaný výskyt celé řady chráněných druhů hmyzu (tesařík obrovský).
  Adresa: Lužnice
 • Duby na hrázi rybníku Kanclíře Duby na hrázi rybníku Kanclíře. Mohutné duby letní na jižní části hráze rybníka Starého Kanclíře. Jeden roste u ohybu hráze, jeho kmen je porostlý mechem a jeho obvod je 591 cm. V jeho blízkosti roste další dub, který má na kmeni velkou dutou zduřeninu.
  Adresa: Chlum u Třeboně
 • Duby na hrázi rybníku Naděje Na hrázi mezi vsí Klec a jižním cípem rybníka Naděje roste velký dub letní, který má bohatou korunu a těší se dobrému zdraví. Další dva duby rostou u jihozápadního cípu rybníka. Na straně hráze nad rybníkem roste další dub chráněný státem.
  Adresa: Frahelž
 • Duby na hrázi Záblatského rybníka Čtyři mohutné duby na hrázi Záblatského rybníka. První dub u výpusti má kmen s obvodem 479 cm. Druhý dub o kousek jižněji má kmen o obvodu 505 cm. Třetí dub na návodní straně ve svahu hráze má kmen o obvodu 513 cm. Čtvrtý nejmohutnější roste mezi cestou z hráze dolů a pomníkem pozemkové reformy. Jeho kmen má obvod 540 cm.
  Adresa: Záblatí
 • Duby pod sádkami Dub letní s obvodem kmene 529 cm. Strom je skoro 30 m vysoký a jeví se být zdravý. Další o něco menší dub bizarního vzhledu roste nedaleko (na protějším břehu Zlaté stoky). Má nakloněný dutý kmen, jeho obvod je 478 cm. Byl na něm prokázán výskyt chráněného brouka - tesaříka obrovského.
  Adresa: Třeboň
 • Duby u Novořecké Bašty Duby u Novořecké Bašty. Čtyři duby letní, největší z nich má obvod 623 cm. Zbývající tři mají obvody kmene 487 cm, 433 cm, 454 cm.
  Adresa: Třeboň
 • Duby u Zlaté stoky Duby u Zlaté stoky. Dvojice velkých dubů letních na pravém břehu Zlaté stoky. První jihovýchodní strom má obvod kmene 564 cm. Druhý severozápadní je mohutnější a má obvod kmene 599 cm.
  Adresa: Třeboň
 • Duby v okolí Dvoru Cikar V jeho okolí dvora roste několik dubů letních. V jeho sousedství je rybník Popelov, u jehož hráze roste mohutný dub. Největší a nejhezčí z dubů se nachází na okraji lesa (750 m jihovýchodně od dvora). Strom se těší dobrému zdraví.
  Adresa: Kardašova Řečice
 • Dub zimní Dub zimní. Jedná se o jediný velký dub zimní na Třeboňsku, ale zdaleka není tak mohutný jako některé duby letní. Roste u levého břehu Zlaté stoky.
  Adresa: Majdalena
 • Hloh u Tylova domku Hloh u Tylova domku. Hloh jednosemenný patřící mezi 3 památné chráněné hlohy u nás. Ten třeboňský je z nich nejmohutnější. Obvod jeho kmene je 248 cm, je 7,5 m vysoký a jeho stáří se odhaduje na 200 let.
  Adresa: Třeboň
 • Hráz Opatovického rybníka Hráz Opatovického rybníka. Na hrázi roste přes 400 dubů letních, ale asi pouze 13 z nich je mohutnějších (obvod kmene kolem 5 m). Největší je dutý dub, jehož kmen má obvod 627 cm. Na stromě je prokázaný výskyt chráněného tesaříka obrovského.
  Adresa: Třeboň
 • Hrušeň v Hrachovišti Hrušeň v Hrachovišti. Hrušeň obecná rostoucí na východním konci obce Hrachoviště. Její stáří se odhaduje až na 500 let. Kmen má obvod 293 cm. Hrušeň byla jedním z finalistů ankety Strom roku 2007.
  Adresa: Hrachoviště
 • Jalovce na Mšálech Skupina jalovců obecných na poloostrově mezi rybníky Svatojánský a Kaňov. Dříve bylo území rezervací. V důsledku nedostatečné péče místo zarostlo a rezervace byla zrušena.
  Adresa: Třeboň
 • Javor klen Javor klen v jihovýchodní části obce. Strom má rovný kmen a pravidelnou korunu, těší se dobrému zdraví. Obvod jeho kmene je 391 cm. Strom je skoro 22 m vysoký.
  Adresa: Chlum u Třeboně - Žíteč
 • Javor klen - památný strom Stáří stromu je odhadováno na 200 let. Obvod jeho kmene je 439 cm. Javor je skoro 20 m vysoký.
  Adresa: České Velenice
 • Jilm drsný Jilm roste na okraji města v místě zvaném "U Schiertzů". Strom má pravidelnou korunu a těší se dobrému zdraví. Obvod kmene jilmu je 327 cm. Strom je přes 20 m vysoký.
  Adresa: České Velenice
 • Jilm u Hradecké brány - památný strom Jilm u Hradecké brány - památný strom. Jilm habrolistý rostoucí v Dukelské ulici. Strom má velkou korunu a těší se dobrému zdraví. Jeho stáří se odhaduje na 150 let. Jilm je od roku 2003 státem chráněný. Obvod jeho kmene je 382 cm. Strom je 20 m vysoký.
  Adresa: Třeboň
 • Jilm v Nové Vsi Mohutný jilm drsný, který roste ve vsi na svahu nad rybníkem. Strom patří mezi největší svého druhu v ČR. Jilm má obvod kmene 438 cm a je 26 m vysoký.
  Adresa: Nová Ves nad Lužnicí
 • Jinan dvoulaločný V současnosti největší třeboňský jinan dvoulaločný, roste naproti autobusovému nádraží. Obvod kmene stromu je 165 cm a je 15 m vysoký.
  Adresa: Třeboň
 • Komenského sady Komenského sady. Městský park kde roste několik cenných dřevin: javor stříbrný, vrby bílé (jedna z nich patří k nejmohutnějším stromům v Třeboni), duby zimní a letní. R. 2004 proběhla rekonstrukce sadů a bylo vysázeno 40 druhů dřevin.
  Adresa: Třeboň
 • Krčínův Dub na Hradečku Krčínův Dub na Hradečku. Dub letní na hrázi bývalého rybníka Hradeček. Na stromě byl prokázán výskyt chráněného tesaříka obrovského. Dub je 20 m vysoký a obvod jeho kmene je 619 cm.
  Adresa: Třeboň
 • Lípa u lomu - památný strom Státem chráněná lípa rostoucí na kopci severně od Staňkova. Strom má dutý kmen a objemnou korunu. Stáří lípy se odhaduje na 200 let. Strom je přes 20 m vysoký a obvod kmene má 544 cm.
  Adresa: Staňkov
 • Lípa u Opatovického mlýna - památný strom Lípa u Opatovického mlýna - památný strom. Lípa rostoucí 50 m východně od Opatovického mlýna. Strom má bohatou korunu. Obvod kmene stromu je 596 cm a je 29 m vysoký. Stáří lípy je odhadováno na 200 let. Strom je chráněný státem.
  Adresa: Třeboň
 • Lípa u Planinského rybníka - památný strom Lípa malolistá je strom chráněný státem, její stáří se odhaduje na 150 let. Strom má válcovitou korunu.
  Adresa: Chlum u Třeboně - Lutová
 • Majdalenský dub - památný strom Majdalenský dub - památný strom. Památný dub rostoucí na břehu Zlaté stoky u motorestu „Pod dubem“ je strom chráněný státem. Jeho věk se odhaduje na 300 let. Obvod kmene je 740 cm. Strom roste na trase cyklistické naučné stezky Okolo Třeboně.
  Adresa: Majdalena
 • Novořecká hráz Novořecká hráz. Na hrázi a v jejím okolí roste nejvíce velkých dubů letních na Třeboňsku. V r. 1982 jich bylo vybráno 96, které jsou chráněny státem. Jejich věk je odhadován na 200 - 400 let. Největší z nich má obvod kmene 720 cm a je 25 m vysoký.
  Adresa: Stříbřec
 • Park u Schwarzenberské hrobky Park u Schwarzenberské hrobky. Kruhový park na jižním břehu rybníka Svět, který je zajímavý jak krajinotvorně, tak i z hlediska botanického. Nejmohutnější stromem parku je dub letní uprostřed louky v severní části parku. Je 28 m vysoký a obvod jeho kmene je 484 cm.
  Adresa: Třeboň
 • Prales na Nové řece Prales mezi Novou řekou a Novořeckou hrází. Vyskytují se zde zejména duby letní (až 5 m silné), lípy atd. Řada z nich je ale polámaná a již ve stádiu rozkladu. Velmi cenný je zde žijící hmyz, ptáci a další.
  Adresa: Třeboň
 • Prales na Staré řece Velmi starý prales v národní přírodní rezervaci Stará řeka (mezi samotami U Bouckých a U Dušáků). Mezi říčními rameny se tu vytvořilo několik ostrovů, mezi kterými je možné přejít jen po kmenech padlých stromů.
  Adresa: Třeboň
 • Smrk Smrk ztepilý asi 1 km severně od Staňkova. Strom roste v mladším smrkovém porostu, dříve zřejmě rostl na volném prostranství. Smrk je 35 m vysoký a obvod jeho kmene je 35 m.
  Adresa: Staňkov
 • Smrky ztepilé Skupina smrků ztepilých skrytá uprostřed lesa. Ze zavětvení stromů až k zemi lze usuzovat, že dříve rostly na volném prostranství. Několik z nich je vyvrácených a již ve stádiu rozkladu.
  Adresa: Majdalena
 • Stříbřecká hrušeň - památný strom Stříbřecká hrušeň - památný strom. Památná hrušeň rostoucí nad vesnicí Stříbřec. Strom tvoří dva srostlé kmeny a jeho výška je skoro 13 m. Jeho stáří se odhaduje na 100 let.
  Adresa: Stříbřec
 • Třeboň - zámecký park Třeboň - zámecký park. Zámecký park tvoří vzrostlé stromy - duby, lípy, javory, ale také bříza a habr. Mezi nejvýznamnější patří např. trojkmenný buk a dvojkmenný platan.
  Adresa: Třeboň
 • Třešeň Jedna z největších třešní na Třeboňsku. Roste v Suchdole nad Lužnicí u železničního přejezdu silnice na Klikov. Strom je 16 m vysoký a obvod jeho kmene je 347 cm.
  Adresa: Suchdol nad Lužnicí
 • Trnovník akát Jedná se zřejmě o nejmohutnější akát na Třeboňsku. Kmen stromu má kuželovitý tvar, který se dělí na 3 menší větve tvořící korunu. Trnovníky pochází ze Severní Ameriky, do Evropy byly dovezeny kolem r. 1640.
  Adresa: Lužnice
 • Vršské doubí - památná skupina stromů Vršské doubí - památná skupina stromů. Skupina dubů letních v loukách u břehu Opatovického rybníka, nedaleko bývalého dvora Vrchy. Duby zde rostou ve dvou skupinách - v jižní osm, v severní sedm. Většina z nich se těší dobrému zdravotnímu stavu. Od r. 2001 jsou stromy chráněné státem.
  Adresa: Třeboň
Přírodní památky a rezervace Přírodní památky a rezervace. (počet: 3)
 • Dračice - přírodní rezervace Rezervace chrání část toku řeky v úzkém údolí mezi státní hranicí s Rakouskem a Klikovem. Rezervace je útočištěm významných populací ohrožených živočichů. V údolí bývaly největší železárny v Čechách.
  Adresa: Suchdol nad Lužnicí
 • Písečný přesyp u Vlkova - přírodní rezervace Písečný přesyp u Vlkova - přírodní rezervace. Zachovalá písečná duna s ojedinělým nízkým porostem borovic.
  Adresa: Vlkov
 • Slepičí vršek - přírodní památka Slepičí vršek - přírodní památka. Přírodní památka (od r. 1955) severně od obce Lužnice. Je tvořena písečným přesypem se zachovaným původním tvarem. Je to jedna z mála ukázek vátých písků v jižních Čechách. V oblasti je možné nalézt zejména blanokřídlý hmyz, ještěrky obecné. Flóra je zastoupená především borovicí.
  Adresa: Lužnice

Mapa

Souřadnice: 
 
 

Aktuality z Třeboňska RSS.

.

Podzimí výlovy rybníků na Třeboňsku 2015

V podzimních měsících se u nás můžete podívat na prastaré třeboňské řemeslo cechu rybářského. Již od 12. století začali naši předkové přetvářet zdejší nehostinný močál na úrodnou krajinu. Vodní živel zkrotili... více »»

.

Houbařská výstava 5.-20.9. 2015

Milujete houby? Tak navštivte areál třeboňského zámku, kde 5. - 20.9. 2015 probíhá unikátní výstava rostoucích hub. Jako vždy Vám bude k dispozici i známá mykoložka RNDr. Libuše Kotilová. Pokud jste našli... více »»

Vodácký triatlon 2015

13. ročník nejstarší formy triatlonu se koná 26. září 2015 ve Veselí n. Lužnicí v tradičních vzdálenostech 3 km běh, 10 km horské kolo a 2 km loď (kajak nebo kánoe). Kánoe půjčujeme zdarma, závodí se i... více »»

Krčínův labyrint 2015

29. ročník orientačního turistického pochodu a jízdy na kole kolem rybníků Třeboňské pánve. Start od 6 do 10 hod. od bufetu Hokejka v areálu TJ Lokomotiva ve Veselí n. Lužnicí. Trasy 10 – 130 km Na startu... více »»

E-shop
Počasí
6.5. 22:20
dnes
Skorojasno
17°C
7.5.
zítra
Jasno
20°C / 8°C
8.5.
Neděle
Jasno
19°C / 7°C
9.5.
Pondělí
Jasno
17°C / 6°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

O nás

Anketa

Který cíl na Třeboňsku byste určitě doporučili známým k návštěvě?